Belangrijk bericht inning contributies

In aanvulling op onze eerdere berichtgeving met betrekking tot de inning van de contributie willen we als bestuur het volgende melden. Er is inmiddels gelukkig een groot aantal leden gestart met betalen, maar ook een aanzienlijk aantal helaas nog niet. Sporting Almere is een voetbalvereniging die haar activiteiten alleen kan blijven uitvoeren als alle leden hun contributie betalen, wij bieden daarbij voldoende mogelijkheden en gelegenheid, maar er komt ook een moment waarop wij andere stappen gaan ondernemen. Eerder deze week hebben wij dan ook met ZWS gesproken en conform de voorwaarden opdracht gegeven om bij deze leden over te gaan tot vordering van het totale contributie bedrag. Leden die dit betreft zullen de komende dagen een brief va ZWS ontvangen
Lees verder

Betaal nu de contributie en voorkom teleurstellingen !

Het is een terugkerend fenomeen, elk jaar rond deze periode moeten we constateren dat een aantal leden nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan met als gevolg dat we als club meer dwingende maatregelen moeten nemen. Niet wat we graag doen, maar de Corona crisis dwingt ons om daar dit jaar extra streng in te zijn. Onze horeca inkomsten zijn inmiddels volledig weggevallen en de enige bron van inkomsten is dan ook de contributie. Wanneer de contributie dan ook niet betaald wordt, kunnen we als club de rekeningen niet meer betalen en dat zou desastreuze gevolgen hebben. Vandaar dan ook dat het bestuur deze week heeft moeten besluiten om leden nog uiterlijk tot 1 November de tijd te geven om Lees verder

Bestuursbericht compensatie afgelopen seizoen.

Eerder dit jaar hebben de activiteiten van onze club in verband met het Coronavirus een aantal weken stilgelegen. Hierdoor kwam aan het voetbalseizoen een abrupt einde, kon alleen nog worden getraind en zijn voor de jeugd op zaterdag extra activiteiten georganiseerd. Een situatie waarvan we hebben gezegd op een later moment te zullen beoordelen of we daar compensatie voor aan konden bieden. Het bestuur heeft deze week na kort overleg echter moeten besluiten dat het voor de club niet mogelijk is om tot een dergelijke stap over te gaan. Het leek lange tijd de goede kant op te gaan, maar inmiddels is Nederland opnieuw in een gedeeltelijke lock down terecht gekomen. De competitie is gestaakt, er kan alleen worden … Lees verder

Meiden clinic groot succes !

Prachtig weer en zo’n tachtig enthousiaste meiden. Een mooie combinatie voor een spetterende voetbalmiddag. Rond half drie kwamen de deelneemsters aan de eerste meidenclinic van Sporting Almere aan bij het Fanny Blankers Koen Sportpark. Het was nog even spannend of met de nieuwe coronamaatregelen het door kon gaan, maar gelukkig stonden alle seinen op groen.

De deelnemende meiden werden verdeeld in groepjes die werden begeleidt door speelsters van de MO19 van Sporting Almere. Na een warming-up gingen de meiden aan de slag met het eerste circuit onderdeel. Bij elk onderdeel stond een trainer van de Sporting Meidenacademy klaar die de training had voorbereidt.

Het was een mooi gezicht, twee voetbalvelden vol met enthousiaste meiden. Op beide velden was een partijvorm … Lees verder