Geen contributie betaald – Geen nieuw shirt, geen training en geen wedstrijden !

Untitled-1Ons bereiken erg veel vragen van bestaande leden met betrekking tot de verstrekking van het nieuwe wedstrijdshirt. Ook melden leden zich soms bij het sportpaleis  zonder bon en ontstaan onnodige discussies. Wellicht ten overvloede, maar bij deze alsnog de procedure ter verkrijging van het nieuwe shirt.U bent de contributie voor het nieuwe seizoen bij vooruitbetaling verschuldigd. Wanneer u alles heeft voldaan, of met de penningmeester andere afspraken hebt gemaakt ontvangt u de bon voor het shirt. Met deze bon kunt u het shirt ophalen en dient u de trainingsbal aan te schaffen. Leden die zonder bon naar het sportpaleis gaan, of een bon overhandigen terwijl zij een nieuw lid zijn krijgen het nieuwe shirt niet mee. De medewerkers van de winkel hebben duidelijke instructies, een bijgewerkte ledenlijst en zijn verplicht alles te controleren. Natuurlijk is de zomervakantie pas vandaag ten einde en realiseren we ons dat een aantal van u wellicht nog op vakanties is. Vandaar dan ook dat wij hebben besloten u nog enkele weken respijt te geven en vooralsnog mag aan beker- of oefenduels nog in het oude shirt worden deel genomen. Leden die echter op de dag van de eerste competitiewedstrijd 14 September 2013 niet in het bezit zijn van het nieuwe shirt hebben niet aan hun financiële verplichting voldaan en mogen dan ook niet langer aan trainingen en wedstrijden deel nemen. Mocht u over deze procedure vragen hebben dan kunt u deze via info@sportingalmere.nl stellen, maar dient u zich daar bij te realiseren dat uw bericht in alle gevallen ter afhandeling zal worden doorgezonden aan de leeftijdscoordinatie en dat kan enige tijd duren.Nu de trainingen weer gaan beginnen kunt u uw vragen dan ook beter direct aan uw coördinator, de trainer of de leider stellen. Deze staat u graag persoonlijk te woord tijdens een van de komende trainingen of via de mailadressen hieronder. Indien u contact wilt over de betaling van de contributie dan kan dit via penningmeester@sportingalmere.nl waarna de heer van Eijbergen zo spoedig mogelijk zal reageren. Overigens kan dat nog tot 1 September 2013, daarna kan Sporting Almere er voor kiezen om de contributie in zijn geheel betaalbaar te stellen. Mocht u dan ook op dit moment de contributie nog niet hebben betaald, of nog geen afspraken hebben gemaakt met de penningmeester over de betaling, doet u dat dan ook nog vandaag en voorkom dat uw kind op de eerste wedstrijd dag zal worden heen gezonden. Wij realiseren ons dat dit een bijzonder strenge maatregel is, maar zullen daar niet voor wijken. Onze club moet ook haar kosten tijdig voldoen en dat kan alleen als u tijdig en vooraf aan uw verplichtingen voldoet. Deze procedure geldt niet voor nieuwe leden, zij dienen het gehele kledingpakket tegen kostprijs af te nemen.