Sporting Almere wil een Sportkanjerclub worden

sportkanjerSporting Almere heeft als een van haar speerpunten gekozen om een Sportkanjer club te willen worden. Kinderen die om sociaal – emotionele redenen moeite hebben om in een reguliere club in te stromen kunnen, mits goed begeleid wel degelijk heel veel plezier aan hun sport beleven. Geen eenvoudige taak, maar Sporting heeft er ondanks dat toch voor gekozen om zich hier voor te willen gaan inzetten.  Alle kinderen verdienen een kans om te kunnen sporten en clubs hebben de plicht om de toegankelijkheid tot hun club voor iedereen te vergroten. Vanuit de commissie SMA van Sporting wordt op dit moment hard gewerkt aan de inschrijving en als dat positief verloopt hoopt Sporting dit traject volgend seizoen in welke vorm dan ook te kunnen gaan starten. De stichting Sportkanjers stelt zich ten doel om samen met verenigingen een programma op te stellen waardoor de clubs beter in staat zijn deze kinderen op een juiste wijze te begeleiden. Bureau Sportimpuls stelt vanuit de overheid middelen ter beschikking om de clubs hierbij te ondersteunen. Voor meer informatie zie de bijlagen onder dit bericht en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Patrick Folmer via p.folmer@hotmail.nl of Petra van Raaphorst via pvanraaphorst@kpnmail.nl

Sportkanjerclub – menukaart sportimpuls

Toelichting Sportkanjerclub