Tussentijdse ALV donderdag 16 April 2015

Alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor de tussentijdse ALV op donderdag 16 April om 19:30 in de kantine.

Onderstaand de Agenda

1 Opening

2 Vrijwilligersbeleid

(Het bestuur zal de leden om een vrijwilligersbijdrage vragen)

3 Begroting 2015/2016

4 Aanpassen Kledingpakket

5 Vragen

6 Afsluiting