Sporting Almere gaat vrijwilligersbijdrage invoeren

Foto650-LQLDMLYUSporting Almere zal met ingang van het seizoen 2015-2016 een extra bijdrage van 35,- aan haar leden gaan doorberekenen om te kunnen voorzien in een aantal elementaire voorzieningen binnen de club. Het gaat vooral om gediplomeerde wedstrijdleiding en trainers, eerste hulp bij ongevallen, terrein en kleedkamerbeheer, opvang van bezoekers, orde en andere veiligheidsaspecten. De club schroomt reeds enkele jaren met een tekort aan vrijwilligers en dat maakt het steeds moeilijker om de activiteiten op een professionele, maar vooral ook veilige wijze plaats te kunnen laten vinden. De bijdrage kan worden terugverdiend als leden zich een aantal maal per jaar actief inzetten voor de club.

Op donderdag 16 april heeft er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden waar dit voorstel met meerderheid van stemmen is aangenomen. Een en ander houdt in dat op de contributie factuur voor het seizoen 2015/2016 een extra bijdrage in rekening zal worden gebracht van €32,50 per spelend lid. Hieronder treft u nogmaals en in meer detail de  redenen voor deze beslissing.

  • Sporting Almere heeft het voornemen om met ingang van het seizoen 2015/2016 bij zoveel als mogelijke thuiswedstrijden (m.b.t. de onderbouw) door haarzelf opgeleide scheidsrechters in te zetten. Hiervoor worden uiteraard opleidingskosten gemaakt, maar tevens zullen wij voor de scheidsrechters een tenue regelen en ook zal iedere scheidsrechter per wedstrijd een vergoeding ontvangen.
  • Sporting Almere wil op iedere wedstrijddag tenminste twee mensen met een EHBO-diploma inzetten. Deze mensen zullen een vergoeding ontvangen welke maximaal de vrijwilligersvergoeding zal behelzen die de Belastingdienst ons voorschrijft.
  • Sporting Almere wenst ook dat op iedere wedstrijddag, maar ook op iedere trainingsavond een beheerder rondloopt die mede zorgt voor orde en veiligheid in en rond de kleedkamers. Ook deze beheerders zullen een vergoeding ontvangen welke maximaal de vrijwilligersvergoeding zal behelzen die de Belastingdienst ons voorschrijft.
  • Sporting Almere wil graag dat haar vrijwilligers herkenbaar zijn op en rond de velden. Om deze reden hebben wij het voornemen om onze vrijwilligers in een uniforme jas op ons sportcomplex rond te laten lopen.
  • Sporting Almere wenst ieder wedstrijdweekend dat het wedstrijdsecretariaat is bemand.
  • Verder zal Sporting Almere blijven werken aan de kwaliteit van haar trainers, dit zal plaatsvinden middels opleidingen welke worden verzorgd door Voetbalcity en/of door gediplomeerde trainers / opleiders van de  KNVB.

U kunt de vrijwilligersbijdrage gedurende het seizoen terugverdienen wanneer u zich namens Sporting Almere inzet en opgeeft voor één of meerdere activiteiten. Meldt u dus aan via ons speciale e-mailadres hiervoor:  vrijwilligers@sportingalmere.nl.