Niet betalen – niet voetballen !

Het seizoen 2015/2016 is al weer enige tijd geleden van start gegaan en ondanks het feit dat de meerderheid aan leden keurig de contributie heeft voldaan zijn er ook nog een aantal leden die dat niet hebben gedaan.

Nu een ieder uitvoerig is geïnformeerd over de achterstand en een aantal daar niet op heeft gereageerd, moeten wij helaas over gaan tot de vervelende maatregel om die leden uit te sluiten van deelname aan training en wedstrijd. Ook voor ons een vervelende, maar noodzakelijke maatregel om de vereniging financieel gezond te houden.

De open plek in het team zal in dergelijke gevallen direct aan een ander lid worden toegewezen en pas na volledige betaling van alle achterstanden zal een herindeling plaats vinden. Betalingsregelingen kunnen niet meer worden getroffen en leden zijn verplicht juiste contactgegevens te vermelden en de vereniging tevens te informeren wanneer deze gegevens veranderen.

Indien u dan ook meent nog niet te hebben voldaan aan uw verplichtingen, neem dan direct contact op met de penningmeester via penningmeester@sportingalmere.nl en voorkom dat ook uw kind in de komende weken wordt weg gestuurd.

Tenslotte willen wij u er op wijzen dat indien uw adres of contactgegevens zijn gewijzigd, u dit dient u dit te melden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@sportingalmere.nl

Het bestuur – 8 October 2015