Vrijwilligersbijdrage – de tussenstand

trainer cursusBegin April is in de ALV besloten om met ingang van het seizoen 2015-2016 een extra bijdrage van Euro 32,50 aan de leden door te berekenen om te kunnen voorzien in een aantal elementaire voorzieningen binnen de club. Het gaat vooral om gediplomeerde wedstrijdleiding en trainers, eerste hulp bij ongevallen, terrein en kleedkamerbeheer, opvang van bezoekers, orde en andere veiligheidsaspecten. Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en dat maakt het steeds moeilijker om de activiteiten op een professionele, maar vooral ook veilige wijze plaats te kunnen laten vinden. De bijdrage kan worden terugverdiend als leden zich een aantal maal per jaar actief inzetten voor de club en het beleid is er op gericht dat het aantal vrijwilligers in de komende jaren toeneemt en de bijdrage daar op kan worden afgestemd. Ook al zijn wij slechts enkele maanden geleden gestart met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid hebben we al veel progressie gemaakt.
Enkele voorbeelden.

  • Wij hebben inmiddels een aantal beheerders aangesteld die belast zijn met orde en veiligheid in en rond de kleedkamers. Deze beheerders ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun diensten.
  • De opvang van teams en scheidsrechters, alsmede de uitvoering van de nodige administratieve handelingen wordt inmiddels verzorgd door mensen op het wedstrijdsecretariaat. Ook deze mensen ontvangen voor hun werk een vrijwilligersvergoeding.
  • Ook wordt een groot deel van de thuis wedstrijden geleid door een scheidsrechter . Deze scheidsrechters zijn allen herkenbaar in de rol die ze vervullen en volgen een opleidingstraject ter ondersteuning van hun taak. Scheidsrechters krijgen per wedstrijd een bescheiden vergoeding betaald.
  • Wij willen tenslotte graag dat onze vrijwilligers herkenbaar zijn op en rond de velden. Om deze reden hebben wij inmiddels jassen besteld die medewerkers het weekend kunnen dragen zodat zij herkenbaar en aanspreekbaar zijn.

In de komende maanden zullen een aantal faciliteiten verder worden uitgewerkt en ingevoerd.

  • Zo zullen wij blijven werken aan de kwaliteit van onze trainers en dat zal plaats vinden middels opleidingen welke worden verzorgd door VoetbalCity en/of door gediplomeerde trainers / opleiders van de KNVB.
  • Sporting Almere wil op iedere wedstrijddag tenminste ook nog twee mensen met een EHBO – diploma gaan inzetten. Ook deze mensen ontvangen zullen voor hun werk een vrijwilligersvergoeding gaan ontvangen.

Zoals u ziet wordt uw bijdrage goed besteed en doen wij er alles aan om de kwaliteit binnen de club te verbeteren. Natuurlijk kunt ook u daar aan bijdragen in een van de eerder genoemde rollen, maar ook op andere gebieden kunnen we uw hulp hard gebruiken. Op die manier bent u nog nauwer betrokken bij onze club en kunt u uw vrijwilligersbijdrage eenvoudig terug verdienen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@sportingalmere.nl