Sporting Almere – Koers op kwaliteit

Sporting Almere wil de komende jaren inzetten op kwaliteit. Dat is de uitkomst van een aantal bijeenkomsten die sinds Juli dit jaar zijn gehouden en waarbij de visie, missie en doelstellingen kritisch tegen het licht zijn gehouden. In de eerste jaren is de basis gelegd en de resultaten zijn nauwkeurig bestudeerd en besproken. Uitkomst daarvan is dat kwaliteit centraal moet staan bij Sporting Almere.

Sporting heeft er voor gekozen om een laagdrempelige club te willen zijn, maar zal ook blijven investeren in voetbal ontwikkeling in de breedte.Vorig jaar is al een hoofd jeugdopleiding aangesteld, werd de technische commissie ingericht en is een samenwerking gestart met Voetbal City. Hiermee is de basis gelegd voor de kwalitatieve groei die de club wil gaan door maken. Ter verdere ondersteuning is daarnaast gekozen voor de inrichting van een management team. Niet alleen het beleid, maar ook de dagelijke operatie, implementatie en een juiste communicatie vragen tijd en de juiste mensen om dat te dragen. De club denkt daar in te zijn geslaagd door het aantrekken van kandidaat bestuurs- en management leden die de amateur voetbalwereld kennen, maar ook in het bedrijfsleven veel ervaring hebben op zowel beleidsmatig als operationeel niveau.
Peter van EijkMarcel Oost is enkele maanden geleden om persoonlijke redenen afgetreden als voorzitter en het bestuur denkt in de persoon van Paul Baudoin een waardig opvolger te hebben gevonden. Paul heeft jaren lang ervaring als bestuurder in de aanloopfase naar betaald voetbal in Almere. Nadien had hij zitting in de raad van bestuur van FC Omniworld en later bij Almere City FC. Hij was ook nog enige tijd voorzitter van de amateurtak van FC Omniworld en bij Sporting Almere betrokken als grootouder van een aantal enthousiast voetballende jeugdleden. René van Eijbergen treedt conform het daarvoor opgestelde Rene van Eijbergenrooster af als penningmeester van Sporting Almere, maar heeft aangegeven in deze rol graag herkiesbaar te willen zijn voor een periode van drie jaar. Edwin Tak blijft het aankomend seizoen verantwoordelijk voor de secretariele portefeuille in het bestuur en heeft aangegeven deze taak graag namens de vereniging te willen blijven vervullen.

Het onlangs aangestelde management team zal ook na de verkiezingen gehandhaafd blijven en naast de drie bestuursleden bestaan uit drie personen die binnen de club geen onbekenden zijn. Ruud Stuurman draagt het technisch beleid, René Tang de organisatie van de boven- en onderbouw en Peter van Eijk zal als woordvoerder van de club zich gaan bezig houden met communicatie. Op 10 December 2015 zal de club tijdens de ledenvergadering haar plannen meer inhoudelijk delen en de kandidaat bestuurders en management leden voorstellen aan de leden. Wanneer de leden de plannen en kandidatuur steunen dan kan direct een aanvang gemaakt worden met het feitelijke werk, een toegankelijke vereniging met een duidelijke ambitie en de koers op kwaliteit.