Mededeling kunstgras

bsnc-595x360-27-595x360Het bestuur en management van Sporting Almere heeft de berichtgeving rond de gezondheidsrisico’s die het spelen op kunstgras mogelijk met zich kan meebrengen op de voet gevolgd, maar vindt verdere maatregelen op dit moment niet nodig. Het onderzoek zoals dat enkele jaren geleden door de RIVM is gedaan was weliswaar kleinschalig, maar we moeten de uitslag daarvan wel degelijk serieus nemen. Rubbergranulaat leidt volgens het RIVM niet tot gezondheidsrisico’s en recente suggesties uit de verenigde staten dat de stof kankerverwekkend zou zijn missen elke vorm van medische onderbouwing. Geen aanleiding dan ook tot paniek en al helemaal geen aanleiding om de velden te sluiten. Trainingen en wedstrijden zullen normaal doorgang vinden, natuurlijk blijven we de berichtgeving nauwlettend volgen, maar pas wanneer nader onderzoek concreet tot andere conclusies leidt zal het bestuur deze situatie opnieuw beoordelen.