Herinnering: 22 Maart Algemene Ledenvergadering

Aanstaande donderdag zal om 19.30 de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats vinden.Tijdens deze vergadering zal het verslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd, de cijfers over het contributie jaar 2016-2017 worden gepresenteerd en bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over deze onderwerpen. Leden of ( indien minderjarig ) hun wettelijk vertegenwoordigers zijn op deze avond van harte welkom.

Agenda: 

  • Verslag voorgaande ALV
  • Cijfers 2016/2017
  • Kascommissie
  • Rooster van aftreden
  • Overige zaken

Financieel verslag 2016-2017

Notulen ALV 2017