Paul Baudoin stopt als Voorzitter Sporting Almere

Paul Baudoin heeft het bestuur onlangs laten weten dat hij zijn rol als Voorzitter van Sporting Almere niet langer wil voortzetten. Paul heeft daarbij als redenen onder meer aangegeven dat hij zowel zakelijk als prive erg druk is, maar ook dat hij en het bestuur op een aantal punten van inzicht verschillen. Het bestuur heeft kort overlegd en aansluitend gevraagd of Peter van Eijk tot in ieder geval de komende ledenvergadering de rol van Paul wil overnemen. Peter heeft daar positief op gereageerd en zal samen met bestuur, management en kader na de winterstop om tafel om de plannen voor het nieuwe seizoen voor te bereiden. Het bestuur wil Paul namens alle leden enorm bedanken voor zijn inzet en wensen hem zowel zakelijk als prive heel veel sterkte en voorspoed.