Nieuwjaarstoespraak – Samen werken aan een mooie club !

Vandaag blikte ik samen met u terug op het afgelopen jaar en keken wij ook kort vooruit naar het nieuwe jaar 2019. We hebben een goed jaar achter ons waarin we voorzichtig wat resultaat beginnen te halen uit de investeringen die we bij de jeugd en de selecties doen. Het blijft tegelijkertijd lastig om leden en vrijwilligers in de breedte en voor de langere termijn leden aan ons te binden, maar bijvoorbeeld ook om een succesvolle zondag selectie neer te zetten. Daar hebben we de afgelopen maanden zeer uitgebreid met elkaar, maar ook met diverse vrijwilligers binnen de club over gesproken. Hoe willen we gezien worden, wat is de cultuur van onze club en welke normen en waarden spelen daarbij een rol. Wat is onze ambitie en op welk niveau willen we met onze zondag selectie, maar ook alle jeugdteams spelen. Hoe willen we dat bereiken, wie willen we daarbij betrekken en met wie willen we daarvoor gaan samenwerken. De meningen daarover liepen behoorlijk uiteen, maar gelukkig konden we uiteindelijk op alle fronten een meerderheid vinden en hebben we gekozen voor een stuk vernieuwing en verbetering binnen de club. De komende weken gaan we onze ideeën daarover aan papier toevertrouwen, die met elkaar, onze partners en onze sponsoren bespreken en uiteindelijk ook op de algemene ledenvergadering aan onze leden voorleggen. Details daarover kan ik nu nog niet met u delen, maar als ik zeg dat kwaliteit nog meer centraal zal staan en de glans van vroeger tijden best weer beetje terug mag komen, dan zal iedereen ongetwijfeld begrijpen wat ik daar mee bedoel. Het zal geen makkelijke weg worden, maar Sporting Almere heeft op dit prachtige complex dat zij deelt met een bijzonder goed presterende BVO en jeugdopleiding alle potentie om uit te groeien tot een van de beste amateurclubs in de regio. Als ik me voorstel hoe dat er op termijn uit kan gaan zien dan word ik daar enorm enthousiast van en kan ik haast niet wachten om daar samen met alle mensen die deze club groot willen maken aan te werken. 

Met elkaar bouwen aan een mooie club, daar gaan we voor in het nieuwe jaar !

Peter van Eijk – Voorzitter a.i

Volledige nieuwjaarstoespraak