Aanpassen veldindeling 9 en 10

Inmiddels is het nieuwe spelsysteem voor de breedtesport aardig ingeburgerd. Wat daarop is achtergebleven is de indeling van de velden. De velden worden nu vlak voor de wedstrijden door de coaches zelf bepaald en de gastenteams moeten vaak zoeken waar hun veld en tegenstander is. Dat levert wel de nodige frustraties op getuigd niet van gastvrijheid. Daar willen we van af. Derhalve zijn met ingang van speelweekend 4 (26-01-2019) de veldindelingen aangepast. De velden worden verdeeld in hele, halve en kwart velden. (zie voorbeeld onderaan dit artikel) Op de hoek van veld 3 is het oude bord verwijderd, schoongemaakt en voorzien van een nieuwe figuratie. Ook komen er 2 borden bij de ingangen naar de velden. Deze 3 borden worden donderdag 24-01 gemonteerd. Vanuit het secretariaat worden de velden toegewezen aan de wedstrijden, deze zijn niet meer vrijblijvend. De velden zijn ook zichtbaar in de Voetbal.nl app. Alle teams echter, zowel de thuisspelende als de gastenteams, dienen zich te melden bij het secretariaat, en krijgen even uitleg over de nieuwe indeling, krijgen een kaartje mee en kunnen derhalve makkelijker hun speelveld vinden.

De indeling is als volgt:

Veld 9 en 10zijn hele velden;

Veld 9a, 9b en 10a, 10b zijn halve velden           

Velden  9a1, 9a2, 9b1, 9b2 en 10a1, 10a2, 10b1 en 10b2 zijn de kwart velden.

Wat we hiermee willen bereiken is dat de coaches niet meer zelf hun veld hoeven te zoeken, de gastenteams kunnen makkelijker hun veld en tegenstander vinden (gastvrijheid!) en kunnen we de aanwezigheid van de teams monitoren. Dat is ook voor Beheer belangrijk i.v.m. de indeling en eventueel aanpassingen van de kleedkamers. Tevens dienen de coaches van de thuisteams zich na de wedstrijd opnieuw te melden om de standen door te geven! Met deze indeling en maatregelen hopen we een vlottere doorstroming te krijgen voor , tussen en na de wedstrijden, een snellere verwerking van de standen en onze tegenstanders met een goed gevoel van gastvrijheid laten vertrekken.