28 Februari 2019 – Algemene ledenvergadering

Op 28 Februari 2019 zal om 19.30 uur weer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats vinden in het clubgebouw van de vereniging. Tijdens deze vergadering zullen we de stukken over het afgelopen seizoen bespreken, de jaarcijfers goed keuren en een korte blik werpen op de lopende begroting. Zoals tijdens de jaarwisseling reeds aangekondigd wil Sporting Almere de komende jaren belangrijke stappen vooruit gaan maken, en de plannen dien omtrent willen wij tijdens de jaarvergadering kort aan u presenteren. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, of indien minderjarig hun wettelijke vertegenwoordigers. Wij hopen u ook dit jaar weer op de jaarvergadering te mogen ontmoeten.Lees verder