Met elkaar bouwen aan een mooie club – Het vervolg

Zoals aan het eind van het vorig kalenderjaar al aangegeven wil Sporting Almere aan de weg timmeren en een meer zichtbare positie gaan innemen in de Almeerse voetbal-arena. Dit zal ondermeer betekenen dat er een aantal koerswijzigingen gaan plaats vinden om dat doel te bereiken. In de afgelopen weken is door een aantal mensen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan en het moment is aangebroken om dat plan met kader, vrijwilligers en de leden te delen. Dat willen we doen op  28 Februari om 19.30 uur, aansluitend op de jaarvergadering en langs deze weg willen we alle leden en hun ouders/verzorgers dan ook van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst willen we u … Lees verder