Met elkaar bouwen aan een mooie club – Het vervolg

Zoals aan het eind van het vorig kalenderjaar al aangegeven wil Sporting Almere aan de weg timmeren en een meer zichtbare positie gaan innemen in de Almeerse voetbal-arena. Dit zal ondermeer betekenen dat er een aantal koerswijzigingen gaan plaats vinden om dat doel te bereiken. In de afgelopen weken is door een aantal mensen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan en het moment is aangebroken om dat plan met kader, vrijwilligers en de leden te delen. Dat willen we doen op  28 Februari om 19.30 uur, aansluitend op de jaarvergadering en langs deze weg willen we alle leden en hun ouders/verzorgers dan ook van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst willen we u kort mee terug nemen in de afgelopen jaren, wat we in die periode hebben geleerd en waar we de komende drie jaar op willen gaan inzetten. Kwaliteit zal daarbij een van de speerpunten zijn, we zullen u onder meer uitleggen hoe dat er volgens ons uitziet, mar ook wat er concreet gaat veranderen, per wanneer dat ingaat en wat dat voor u als lid voor effect zal hebben. Samenvattend een fantastische ontwikkeling denken wij die er niet alleen toe zal bijdragen dat we meer resultaten gaan boeken, maar ook dat we als club een meer duidelijke plek in het Almeerse voetbal kunnen gaan innemen. Dat kunnen we echter niet alleen en we kijken dan ook uit naar uw komst op de 28e.