Herinnering – 28 Februari Algemene ledenvergadering.

Op 28 Februari 2019 zal om 19.30 uur weer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats vinden in het clubgebouw van de vereniging. Tijdens deze vergadering zullen we allereerst de stukken over het afgelopen seizoen bespreken en de jaarcijfers goed keuren maar dat is niet alles. Zoals tijdens de jaarwisseling reeds aangekondigd wil Sporting Almere de komende jaren belangrijke stappen vooruit gaan maken en de plannen dien omtrent tijdens de jaarvergadering met de leden delen. Het is dan ook voor de leden van belang dat ze bij deze vergadering aanwezig zijn en het bestuur nodigt alle leden dan ook van harte uit. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, of indien minderjarig hun wettelijke vertegenwoordigers. Wij hopen u op de jaarvergadering te mogen ontmoeten en zien uit naar uw komst.