Mededeling voor leden met achterstand contributie

Elk jaar maken we het helaas weer mee, en alhoewel er meestal geen opzet in het spel is blijft het voor ons als vereniging toch lastig om het hele seizoen achter leden aan te lopen die hun contributie niet hebben voldaan. Dit bericht is dan ook gericht aan ( de ouders van ) alle leden die ( een deel van ) hun contributie, vrijwilligersbijdrage of selectietoeslag van het huidige seizoen nog niet hebben voldaan. Deze leden krijgen tot uiterlijk vrijdag 17 Mei de gelegenheid om de achterstand alsnog en in zijn geheel te voldoen. Wanneer dan nog niet is betaald zullen we de vordering uit handen geven aan een extern bureau, de extra kosten die dit met zich mee brengt Lees verder