Mededeling voor leden met achterstand contributie

Elk jaar maken we het helaas weer mee, en alhoewel er meestal geen opzet in het spel is blijft het voor ons als vereniging toch lastig om het hele seizoen achter leden aan te lopen die hun contributie niet hebben voldaan. Dit bericht is dan ook gericht aan ( de ouders van ) alle leden die ( een deel van ) hun contributie, vrijwilligersbijdrage of selectietoeslag van het huidige seizoen nog niet hebben voldaan. Deze leden krijgen tot uiterlijk vrijdag 17 Mei de gelegenheid om de achterstand alsnog en in zijn geheel te voldoen. Wanneer dan nog niet is betaald zullen we de vordering uit handen geven aan een extern bureau, de extra kosten die dit met zich mee brengt zijn voor rekening van het lid. Ook zullen we het lid een vermelding geven in onze administratie waardoor deelname aan wedstrijden in het volgend seizoen, alsmede overschrijven naar een andere vereniging pas mogelijk nadat de volledige achterstand is betaald. Alle leden hebben op meerdere momenten berichten vanuit Sporting Almere én ClubCollect ontvangen, hierin stond telkens een link naar uw persoonlijke betaalpagina alsmede een inlogcode. Kunt u niet middels IDEAL betalen, dan maakt u het ons toekomende bedrag over op IBAN: NL94 ABNA 0509 9760 77 t.n.v. Sporting Almere o.v.v. uw naam (naam van uw kind) en geboortedatum. Indien u wilt weten hoe hoog uw achterstand is kunt u direct contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@sportingalmere.nl, u krijgt dan een link toegestuurd die zoals hierboven beschreven, leidt naar uw persoonlijke betaalpagina. Let op: Helaas is het overeenkomen van een betalingsregeling bij achterstanden op dit moment niet meer nodig.