Maandag avond 25 November geen jeugdtrainingen – informatie avond trainers

Zoals in onze plannen voor de toekomst eerder aangeven zal Sporting Almere samen met haar partner Football Talent meer aandacht gaan schenken aan de begeleiding en opleiding van onze jeugdtrainers. Nu het seizoen enkele maanden onderweg is en de daarmee gepaard gaande uitdagingen grotendeels zijn opgelost, zal er op 25 November om 19.00 uur een informatie-avond voor alle jeugdtrainers plaats vinden. Gedurende deze avond zal Rene Koster samen met het Hoofd Jeugdopleiding Stephan Baudoin het nieuwe jeugd beleidsplan presenteren en de trainers instrueren hoe hier mee om te gaan. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over de te volgen KNVB cursussen en is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Met uitzondering van de JO19-1 zijn alle trainers voor deze Lees verder

Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land en komt op woensdag 27 november een bezoekje brengen bij de mini’s, JO8 en JO9 teams.

Mochten jullie het inschrijvingsformulier nog niet hebben ingevuld dan kan dit nog maar wacht er niet te lang mee, het liefst uiterlijk 20 november.

Het inschrijfformulier kun je inleveren bij de kantine, daar staat een speciale doos hiervoor.

Mocht je het inschrijfformulier niet hebben, kun je deze halen bij de beheerders of boven bij de kantinemedewerkers.

We hopen op een hoge opkomst.

Klik op de link hieronder voor het inschrijfformulier

uitnodiging sinterklaas

Namens de feestcommissie van Sporting Almere.Lees verder

Belangrijk: Bericht voor leden die nog niet ( volledig ) betaald hebben !

In vervolg op ons bericht van 10 Oktober hebben wij helaas moeten constateren dat een aantal leden nog niet aan de contributie verplichting richting Sporting Almere hebben voldaan. De leden die dit betreft hebben inmiddels via ClubCollect bericht ontvangen en kunnen via die weg inzien hoe hoog de achterstand is. Wij stellen deze leden nog eenmaal in de gelegenheid om deze zonder verdere kosten te voldoen. Indien wij echter voor 15 november 2019 niet het gehele ons toekomende bedrag hebben ontvangen zullen wij onze vordering overdragen aan ZWS Incasso (een in Almere gevestigd incassobureau). Vervolgens kan het betreffende lid niet meer aan trainingen en wedstrijden van Sporting Almere deelnemen totdat de hoofdsom is voldaan. Wij hopen oprecht dat de leden Lees verder