Nieuwjaarsfeest 2020 – Door op de ingeslagen weg.

Op 4 Januari vond weer het Nieuwjaarstoernooi voor de jongste jeugd plaats. Een grote groep enthousiaste kinderen speelden onderling tegen elkaar en voor de winnaars was er een leuke prijs beschikbaar. Aansluitend blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar om daarna met alle aanwezigen te toosten op het nieuwe jaar 2020.Sporting is de afgelopen jaren op zoek geweest naar haar eigen identiteit binnen de Almeerse voetbalwereld, maar lijkt deze begin van het huidige seizoen gevonden te hebben. Voetbal staat daarbij centraal als uitgangspunt voor resultaat, plezier, samenwerking en kwaliteit. In de eerste helft van het seizoen is de aandacht daarbij vooral naar het eerste elftal en de jeugdselectie teams gegaan, en als we naar de resultaten kijken dan zien we een duidelijk opwaartse lijn ten opzichte van de vorige jaren. Zaak nu om die lijn vast te houden en snel door te  trekken naar de overige teams. Om dat te realiseren zullen allereerst een aantal jeugdtrainers in de gelegenheid worden gesteld om een opleiding tot jeugdtrainer te gaan volgen. Alleen wanneer we de kwaliteit van de trainingen verder verbeteren kunnen kinderen zich nog verder ontwikkelen op voetbalgebied. Hierbij zullen we gebruik blijven maken van de kennis en expertise van Football Talent en is recent besloten om de samenwerking met Rene Koster en zijn organisatie dit- en volgend seizoen op verschillende manieren verder uit te gaan breiden. Al met al dan ook een duidelijk zichtbaar stijgende lijn op diverse fronten, dit vooral als resultaat van de nieuwe koers die we als club zijn gaan varen, de aanpak die we daarbij hebben gekozen maar ook in belangrijke mate door de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. We blijven ook in 2020 samen werken aan een mooie club en zullen doorgaan op de ingeslagen weg.