Aankondiging jaarvergadering 2018-2019

Op 27 Februari 2020 zal om 19.00 uur weer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats vinden in het clubgebouw van de vereniging. Tijdens deze vergadering zullen we de stukken over het afgelopen seizoen bespreken, de jaarcijfers goed keuren en een korte blik werpen op de lopende begroting. In de komende weken zullen de agenda en de stukken worden gedeeld via de website. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, of indien minderjarig hun wettelijke vertegenwoordigers. Wij hopen u ook dit jaar weer op de jaarvergadering te mogen ontmoeten.