Belangrijk: Pasfoto wijzigen in Voetbal.nl App

Wij zijn de laatste weken een aantal maal geconfronteerd met het feit dat spelers niet aan de wedstrijd mochten deelnemen, dit omdat er geen goed gelijkende ( of helemaal geen ) pasfoto op de digitale spelerspas is afgebeeld. Tot vorig seizoen konden spelers hun pasfoto zelf aanpassen door een nieuwe pasfoto toe te voegen via de Voetbal.nl App. De KNVB heeft echter geconstateerd dat in een aantal gevallen een foto werd toegevoegd van een niet speelgerechtigde persoon en deze vervolgens wel aan de wedstrijd deel nam. Toen de bond deze vorm van fraude constateerde heeft zij de procedure dan ook direct aangepast. Lees de instructies hieronder zorgvuldig en voorkom teleurstellingen voor de volgende speelronde.

Bestaande foto wijzigen:

Wanneer er een foto op de spelerspas staat en je wil die veranderen dan kun je dat tot uiterlijk 31 Oktober van elk kalenderjaar zelf doen. Ook de team manager of de ledenadministratie kunnen tot deze datum op verzoek een pasfoto wijzigen. Na 1 november kun je contact opnemen met de medewerkers KNVB Contact als je ontdekt dat een foto niet geschikt is als spelerspasfoto. Zij kunnen bij dit soort noodgevallen een correcte spelers pasfoto toevoegen. 

Nieuwe foto toevoegen: 

Wanneer er nog geen foto op de spelerspas staat blijft het ook na 31 Oktober mogelijk om een foto zelf in te stellen, ook de team manager of de ledenadministratie kunnen gedurende het seizoen op verzoek een foto plaatsen. Heb je dit nog niet gedaan doe dit dan alsnog zo snel mogelijk, wanneer de foto ontbreekt op de spelerspas moet de scheidsrechter je uitsluiten van deelname aan de wedstrijd.

Zie voor meer informatie dit artikel op de KNVB website