Verslag Jaarvergadering 27 Februari

Op 27 Februari om 19.00 uur vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Sporting Almere. In aanwezigheid van een dertigtal leden nam het bestuur de aanwezigen mee door de stukken van het seizoen 2018-2019. De voorzitter sprak over de uitdagingen die de club heeft gekend om alles in het betreffend seizoen financieel rond te krijgen, met name de contributiebetaling blijft een zorg. Voor het aankomend seizoen blijft alles zoals het is en willen we een sociaal beleid voeren, maar wanneer dat de begroting onder druk blijft zetten is de club gedwongen om een ander incasseringsbeleid te gaan kiezen. Edwin Tak trad officieel af als bestuurslid, maar was herkiesbaar en blijft dan ook aan als secretaris. De voorzitter melde vervolgens dat Lees verder