Verslag Jaarvergadering 27 Februari

Op 27 Februari om 19.00 uur vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Sporting Almere. In aanwezigheid van een dertigtal leden nam het bestuur de aanwezigen mee door de stukken van het seizoen 2018-2019. De voorzitter sprak over de uitdagingen die de club heeft gekend om alles in het betreffend seizoen financieel rond te krijgen, met name de contributiebetaling blijft een zorg. Voor het aankomend seizoen blijft alles zoals het is en willen we een sociaal beleid voeren, maar wanneer dat de begroting onder druk blijft zetten is de club gedwongen om een ander incasseringsbeleid te gaan kiezen. Edwin Tak trad officieel af als bestuurslid, maar was herkiesbaar en blijft dan ook aan als secretaris. De voorzitter melde vervolgens dat de contributieverhoging voor volgend seizoen 2% zal bedragen en de vrijwilligersbijdrage gehandhaafd zal blijven op Euro 35,-. Ter afsluiting gaf de voorzitter een kijkje in de keuken voor het volgend seizoen en melde daarbij dat we door zullen gaan op de ingeslagen weg, de samenwerking met Football Talent zullen gaan uitbreiden en de laatste hand word gelegd aan het oprichten van een nieuwe jeugdopleiding voor selectieteams. Volgende week zal daar officieel meer berichtgeving over volgen. Ter afsluiting was het bestuur trots te kunnen melden dat de club voor langere tijd de horeca in het clubgebouw gaat verzorgen, de proef hiermee is uitstekend verlopen en zal dan ook voor onbepaalde tijd worden voortgezet. Binnenkort zullen de notulen van deze vergadering gepubliceerd worden, voor nu kunt u de presentatie hier vinden.