Toegang tot het complex verbeterd

Na twee dagen trainen bleek toch dat er met name bij het kruisen van vertrekkers en aankomende spelers onnodige drukte ontstond bij het hek. Het handhaven van de anderhalve meter regel werd hierdoor lastig. Wij hadden gehoopt inmiddels dranghekken en afzetlint van de Gemeente te hebben ontvangen, maar helaas laat dat nog even op zich wachten. Gelukkig vonden we Arno van As bereid om vanuit zijn werk de nodige materialen ter beschikken te stellen waardoor wij nu het toegangsverkeer veel beter kunnen verwerken. Ook is een duidelijk bord geplaatst waarop wordt aangegeven waar we verwachten dat mensen naar binnen- en waar ze weer naar buiten horen te gaan. Natuurlijk enorm veel dank aan Arno voor zijn bijdrage.

 … Lees verder

Trainingen 4 en 5 Mei gaan door

Let op: Op 4 Mei kan uiterlijk tot 19.30 uur getraind worden en de teams dienen direct het complex te verlaten in verband met de dodenherdenking. De trainingen van de MO17 en de Jo14-2 en JO14-3 komen hierdoor maandag te vervallen. Op dinsdag 5 Mei zullen de trainingen voor alle teams normaal doorgang vinden.Lees verder

We zijn weer gestart en dat ging uitstekend !

Vandaag was het dan eindelijk zover. Na ruim zes weken van afwezigheid kon de jeugd hun trainingen weer hervatten en daar wel volop gebruik van gemaakt. Alle ouders hielden zich keurig aan de regels en zetten hun kinderen keurig bij het complex af. Daar werden de kinderen door onze toezichthouder of een trainer opgevangen en naar het veld begeleid. Het vertrek liep iets minder gecoördineerd, temeer daar de volgende groep al weer klaar stond om te gaan beginnen. Desalniettemin een prima herstart met enorm veel dank aan de kinderen zelf, de ouders, de trainers, toezichthouders en aanwezige bestuursleden. Paar kleine punten ter kennisname en overweging.

  • De anderhalve meter regel geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, probeer daar hoe
Lees verder

Vanaf 29 April gaan de trainingen weer beginnen.

Vanaf 29 April is het weer zo ver, dan mag de jeugd tot en met 18 jaar de voetbaltrainingen weer hervatten. Daar zijn we als club natuurlijk enorm blij mee, niet in de eerste plaats omdat dit betekent dat we belangrijke stappen vooruit maken in het bestrijden van het Corona virus. Daarnaast vinden we het natuurlijk vooral erg fijn voor de jeugd die na lange tijd eindelijke weer in beweging gaat komen. 

Let op, het Coronavirus is nog niet verslagen. Dat betekent dat niet iedereen mag beginnen, er door de jeugdteams op een andere manier getraind zal worden en ook op een ander tijdstip dan dat u gewend bent. Ook gelden er een aantal belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden Lees verder