Toegang tot het complex verbeterd

Na twee dagen trainen bleek toch dat er met name bij het kruisen van vertrekkers en aankomende spelers onnodige drukte ontstond bij het hek. Het handhaven van de anderhalve meter regel werd hierdoor lastig. Wij hadden gehoopt inmiddels dranghekken en afzetlint van de Gemeente te hebben ontvangen, maar helaas laat dat nog even op zich wachten. Gelukkig vonden we Arno van As bereid om vanuit zijn werk de nodige materialen ter beschikken te stellen waardoor wij nu het toegangsverkeer veel beter kunnen verwerken. Ook is een duidelijk bord geplaatst waarop wordt aangegeven waar we verwachten dat mensen naar binnen- en waar ze weer naar buiten horen te gaan. Natuurlijk enorm veel dank aan Arno voor zijn bijdrage.