Verduidelijking eerste incasso brief ZWS

Sporting Almere maakt met ingang van dit seizoen gebruik van de diensten van ZWS voor de facturering en incassering van de contributie. Eerder deze week hebben alle leden een eerste aankondiging van ZWS ontvangen waarvan de inhoud nogal wat vragen opriep en dat willen we langs deze weg graag verduidelijken. Het betreft hier een eerste incassobrief waarin ZWS u slechts verzoekt om nogmaals te bevestigen of u in termijnen of in zijn geheel wilt gaan betalen. Het klopt dat dit bij inschrijving bij de meeste leden al is genoteerd, maar ZWS wil dat voor een juiste afhandeling graag opnieuw bevestigd hebben. Los daarvan zal de incassering van de volgende periode(n) aan contributie binnen enkele dagen gaan starten, volledigheidshalve willen we Lees verder