Bestuursbericht compensatie afgelopen seizoen.

Eerder dit jaar hebben de activiteiten van onze club in verband met het Coronavirus een aantal weken stilgelegen. Hierdoor kwam aan het voetbalseizoen een abrupt einde, kon alleen nog worden getraind en zijn voor de jeugd op zaterdag extra activiteiten georganiseerd. Een situatie waarvan we hebben gezegd op een later moment te zullen beoordelen of we daar compensatie voor aan konden bieden. Het bestuur heeft deze week na kort overleg echter moeten besluiten dat het voor de club niet mogelijk is om tot een dergelijke stap over te gaan. Het leek lange tijd de goede kant op te gaan, maar inmiddels is Nederland opnieuw in een gedeeltelijke lock down terecht gekomen. De competitie is gestaakt, er kan alleen worden getraind en onze horeca zal voor de rest van dit jaar dicht blijven. Een situatie waarin we ons als bestuur zullen moeten concentreren op het veiligstellen van de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk zullen moeten beperken. We realiseren ons dat dit voor enkelen van u als een teleurstelling komt, maar hopen en rekenen tegelijkertijd ook op uw begrip. Het zijn voor onze club enorm lastige tijden en die vragen helaas soms om beslissingen die minder prettig, maar onder de huidige omstandigheden noodzakelijk zijn.