Betaal nu de contributie en voorkom teleurstellingen !

Het is een terugkerend fenomeen, elk jaar rond deze periode moeten we constateren dat een aantal leden nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan met als gevolg dat we als club meer dwingende maatregelen moeten nemen. Niet wat we graag doen, maar de Corona crisis dwingt ons om daar dit jaar extra streng in te zijn. Onze horeca inkomsten zijn inmiddels volledig weggevallen en de enige bron van inkomsten is dan ook de contributie. Wanneer de contributie dan ook niet betaald wordt, kunnen we als club de rekeningen niet meer betalen en dat zou desastreuze gevolgen hebben. Vandaar dan ook dat het bestuur deze week heeft moeten besluiten om leden nog uiterlijk tot 1 November de tijd te geven om Lees verder