Betaal nu de contributie en voorkom teleurstellingen !

Het is een terugkerend fenomeen, elk jaar rond deze periode moeten we constateren dat een aantal leden nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan met als gevolg dat we als club meer dwingende maatregelen moeten nemen. Niet wat we graag doen, maar de Corona crisis dwingt ons om daar dit jaar extra streng in te zijn. Onze horeca inkomsten zijn inmiddels volledig weggevallen en de enige bron van inkomsten is dan ook de contributie. Wanneer de contributie dan ook niet betaald wordt, kunnen we als club de rekeningen niet meer betalen en dat zou desastreuze gevolgen hebben. Vandaar dan ook dat het bestuur deze week heeft moeten besluiten om leden nog uiterlijk tot 1 November de tijd te geven om achterstallige betalingen te voldoen. Bent u dan nog niet gestart met betalen en hebben we ook niets van u vernomen, dan is het lid helaas niet meer welkom op de trainingen en mag niet langer worden deelgenomen aan wedstrijden. Omdat het lidmaatschap per seizoen wordt afgesloten zal de verplichting tot betalen in dergelijke gevallen wel normaal blijven bestaan. In herinnering: U heeft aan kunnen geven of u in zijn geheel of in termijnen wilt betalen. In het eerste geval had de contributie inmiddels ruimschoots aan ons moeten zijn overgemaakt, wanneer u in termijnen betaald dan hadden er inmiddels minimaal drie termijnen door ons ontvangen moeten zijn. U weet zelf het beste of dit voor u van toepassing is en wij willen u dan ook adviseren om het nog openstaande bedrag per direct over te maken aan NL33INGB 000 9691666 t.n.v. Stichting Ontvangsten ZWS Incasso onder vermelding van de naam en geboorte datum van het lid. Voorkom dus teleurstelling en betaal nog vandaag.