Belangrijk bericht inning contributies

In aanvulling op onze eerdere berichtgeving met betrekking tot de inning van de contributie willen we als bestuur het volgende melden. Er is inmiddels gelukkig een groot aantal leden gestart met betalen, maar ook een aanzienlijk aantal helaas nog niet. Sporting Almere is een voetbalvereniging die haar activiteiten alleen kan blijven uitvoeren als alle leden hun contributie betalen, wij bieden daarbij voldoende mogelijkheden en gelegenheid, maar er komt ook een moment waarop wij andere stappen gaan ondernemen. Eerder deze week hebben wij dan ook met ZWS gesproken en conform de voorwaarden opdracht gegeven om bij deze leden over te gaan tot vordering van het totale contributie bedrag. Leden die dit betreft zullen de komende dagen een brief va ZWS ontvangen
Lees verder