Belangrijk bericht inning contributies

In aanvulling op onze eerdere berichtgeving met betrekking tot de inning van de contributie willen we als bestuur het volgende melden. Er is inmiddels gelukkig een groot aantal leden gestart met betalen, maar ook een aanzienlijk aantal helaas nog niet. Sporting Almere is een voetbalvereniging die haar activiteiten alleen kan blijven uitvoeren als alle leden hun contributie betalen, wij bieden daarbij voldoende mogelijkheden en gelegenheid, maar er komt ook een moment waarop wij andere stappen gaan ondernemen. Eerder deze week hebben wij dan ook met ZWS gesproken en conform de voorwaarden opdracht gegeven om bij deze leden over te gaan tot vordering van het totale contributie bedrag. Leden die dit betreft zullen de komende dagen een brief va ZWS ontvangen waarin dit wordt aangezegd en aansluitend zullen zij 16 dagen de tijd krijgen om het gehele contributie bedrag te voldoen. Mocht de betaling ook dan nog uitblijven dan kan worden besloten om de vordering gerechtelijk af te handelen. Dit zal ook betekenen dat het lid vanaf dat moment wordt uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden, en pas nadat de volledige vordering is voldaan zal deze schorsing worden opgeheven. Mocht u vragen hebben over deze maatregel of de inning van de contributie in zijn algemeen dan kunt u ZWS op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09:00 uur en 17:30 uur op telefoonnummer 036-260 2602. Per e-mail is ZWS bereikbaar op incasso@zwsgroep.nl. Vermeld bij uw betaling en correspondentie graag altijd uw dossiernummer en de naam en geboortedatum van het lid.