Extra Algemene ledenvergadering 10 Maart 2021

Het bestuur van Sporting Almere heeft besloten om op woensdag 10 Maart 2021 een extra Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens deze vergadering zal het bestuur kenbaar maken af te zullen treden en dat besluit toelichten. Aansluitend zal een nieuw bestuur worden verkozen. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 24 Februari 2021 schriftelijk melden bij de secretaris van de vereniging via secretaris@sportingalmere.nl bij voorkeur onder vermelding van hun motivatie en de beoogde positie. Het bestuur zal deze bijeenkomst de komende periode verder voorbereiden en wanneer bekend de agenda, de namen van kandidaten alsmede het tijdstip en locatie bekend maken. De verdere communicatie over deze vergadering zal via de website van de vereniging en per e-mail aan alle leden plaats vinden.

Noot: Het bestuur Lees verder