Extra Algemene ledenvergadering 10 Maart 2021

Het bestuur van Sporting Almere heeft besloten om op woensdag 10 Maart 2021 een extra Algemene Ledenvergadering te houden. Tijdens deze vergadering zal het bestuur kenbaar maken af te zullen treden en dat besluit toelichten. Aansluitend zal een nieuw bestuur worden verkozen. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 24 Februari 2021 schriftelijk melden bij de secretaris van de vereniging via secretaris@sportingalmere.nl bij voorkeur onder vermelding van hun motivatie en de beoogde positie. Het bestuur zal deze bijeenkomst de komende periode verder voorbereiden en wanneer bekend de agenda, de namen van kandidaten alsmede het tijdstip en locatie bekend maken. De verdere communicatie over deze vergadering zal via de website van de vereniging en per e-mail aan alle leden plaats vinden.

Noot: Het bestuur dient zich voor de uitvoering van deze bijeenkomst te richten naar de beperkende maatregelen die door de Overheid en Gemeente Almere als gevolg van de Coronacrisis zijn opgelegd. Het bestuur is met een aantal instanties de mogelijkheden aan het onderzoeken om deze bijeenkomst op een verantwoorde en veilige manier plaats te laten vinden. Desgewenst zal zij daarbij gebruik maken van de maatregelen zoals deze in De Corona spoedwet van 22 April 2020 zijn vastgelegd.