Bestuur draagt nieuwe leden voor

Het verheugt ons u te kunnen melden dat Linda Tielemans en Tom Kokkeler hebben besloten om met ingang van 1 Augustus aan te willen sluiten als algemeen bestuurslid van Sporting Almere. Sporting hoopt hiermee een belangrijke stap te zetten in de verder professionalisering en vernieuwing binnen de club.

Linda zal de portefeuille voetbalzaken onder haar hoede nemen en er samen met de commissie technische zaken voor zorgen dat de voetbalactiviteiten op een optimale basis plaats vinden. Ook zal Linda verantwoordelijk worden voor de contacten met de voetbalpartners STDG en Almere City FC en met hen aan de slag gaan om een extra impuls te geven aan het meidenvoetbal. Tom zal zich gaan richten op alle commerciële activiteiten binnen de club, de lopende sponsoractiviteiten tot zich nemen en samen met het team op zoek gaan naar nieuwe commerciële- en sponsormogelijkheden. Daarnaast zal Tom in meer algemene zin het bestuur ondersteunen en adviseren met betrekking tot de dagelijkse organisatorische en sportieve activiteiten.

Tom en Linda hebben zich het afgelopen seizoen vanuit de groep ouders hard gemaakt voor een aantal veranderingen binnen de club, samen met het bestuur een aantal netelige problemen opgelost en de laatste twee maanden hard gewerkt om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Het bestuur is dan ook niet allen blij met deze kandidaten, maar ook bijzonder trots om hen in hun midden op te nemen. Tom en Linda zullen hun werkzaamheden vanaf 1 Augustus op interimbasis aanvangen, het bestuur zal hen tijdens de Jaarvergadering van 20 September formeel als kandidaat voordragen en de leden zullen de aanstelling dan middels stemming moeten gaan bevestigen.

Ruimte voor meer kandidaten !

Het bestuur wil opnieuw van de gelegenheid gebruik maken om de leden er op te wijzen dat er vanaf 20 September meerdere posities in het bestuur beschikbaar komen. Het bestuur wil zich zoals eerder gemeld gaan vernieuwen en versterken. Hiervoor is zij op zoek naar meerdere kandidaten die op organisatorisch, financieel en algemeen gebied willen helpen de club te besturen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een dergelijke rol dan kunt u dat kenbaar maken via info@sportingalmere onder vermelding van uw motivatie, kennis en achtergrond. Met alle kandidaten zal een gesprek plaats vinden om nader kennis te maken en de kandidatuur te bevestigen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet !