In herinnering – Contributies seizoen 2021-2022

Langs deze weg willen we u opnieuw helpen herinneren aan de contributie betalingen voor het nieuwe seizoen. In de week van 20 Juli hebben alle leden de factuur ontvangen, een aantal leden heeft inmiddels betaald maar ook een aantal helaas nog niet. Zonder betaling van de contributies kan het lid niet aan de activiteiten deelnemen dus voorkom teleurstelling en betaal nog vandaag !
 
Conform de voorwaarden van lidmaatschap is de contributie in zijn geheel en bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt deze door onze partner ZWS geïncasseerd.  De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen na dagtekening en leden kunnen pas aan de activiteiten deelnemen als de contributie volgens afspraak is voldaan.
 
Mocht u na ontvangst van de factuur vragen hebben dan kunt u ZWS op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09:00 uur en 17:30 uur op telefoonnummer 036-260 2602. Per e-mail is ZWS bereikbaar op incasso@zwsgroep.nl. Vermeld bij uw betaling en correspondentie graag altijd uw dossiernummer en de naam en geboortedatum van het lid. Voor meer informatie over de hoogte van de contributies kunt u de betreffende pagina op onze website raadplegen.