Algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020

Op 20 September zal om 19.00 uur de uitgestelde algemene ledenvergadering plaats vinden over het seizoen 2019-2020. Leden of, indien minderjarig hun wettelijk vertegenwoordigers zijn op deze avond van harte welkom maar dienen zich te registeren via het inschrijfformulier dat eerder deze week in de Nieuwsbrief aan alle leden is verzonden.

Agenda:

 • Verslag voorgaande ALV
 • Cijfers seizoen 2019-2020
 • Rooster van aftreden:
 • Aftredend en niet herkiesbaar – Rene van Eijbergen
 • Aftredend en niet herkiesbaar – Peter van Eijk
 • Verkiesbaar – Tom Kokkeler
 • Verkiesbaar – Linda Tielemans
 • Pauze
 • Korte terugblik afgelopen seizoen
 • Vooruitblik komend seizoen en verder
 • Rondvraag
 • Sluiting