Rene Tang nieuwe voorzitter Sporting Almere

Rene Tang is de nieuwe voorzitter van Sporting Almere, hij volgt Peter van Eijk op die tijdens de algemene ledenvergadering van 20 September op eigen verzoek is afgetreden. Van Eijk blijft wel actief bij de club maar zal geen bestuursrol meer vervullen. Linda Tielemans en Tom Kokkeler zijn door de vergadering met meerderheid van stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid, het bestuur hoopt met deze nieuwe mensen de veranderingen die de club heeft ingezet verder vorm te kunnen gaan geven. Linda Tielemans zal de portefeuille voetbalzaken op zich nemen en als vice-voorzitter gaan fungeren. Tom Kokkeler zal de commerciële zaken gaan dragen en zich focussen op de relatie met partners en sponsoren. Het bestuur blijft de komende periode  op zoek naar versterking van haar bestuur en kader, en zal daar binnen de vereniging ook actief over in gesprek gaan met leden en ouders. Indien u geïnteresseerd bent om meer te doen binnen de vereniging en op die manier invloed uit te oefenen op de toekomst van de vereniging kunt u contact opnemen met een van de bestuurders of via info@sportingalmere.nl