Update coronamaatregelen

Beste speler, ouder/ vertegenwoordiger,
 
Donderdagmiddag jl. werd bekend dat het Kabinet de sluitingstijd van de sportaccommodaties niet wil opschuiven naar 20.00 uur, zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. Met de huidige coronamaatregelen is het ons niet toegestaan om na 17.00 uur te voetballen op onze velden.
 
Zoals in de vorige corona update aangeven, zouden de coördinatoren bij hun trainers inventariseren wat de mogelijkheden zijn om voor 17.00 uur toch te trainen.
Vrijwel alle trainers hebben hier positief op gereageerd. Te meer de KNVB naar aanleiding van een medisch advies de competitie voor het grootste deel tot aan de winterstop voor de B categorieteams door wil laten gaan. Dit geld dus voor 90% van onze vereniging. Onder aan dit bericht vindt u dit Medisch advies, met daarbij een link met tips indien u als ouder hierin wilt ondersteunen.
Voor de teams die niet kunnen trainen en/of geen competitie is, zal in overleg met de trainers een alternatief programma worden samengesteld. De trainers informeren uiteraard hun eigen teams. 
 
Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen.

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 14 december een nieuw meetmoment is, hierna zullen wij weer bij jullie terugkomen met eventuele nieuwe informatie over het vervolg van de verschillende competities.

Medisch advies vanuit de KNVB
We hebben advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er doordeweeks niet getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen categorie A en categorie B. Bij het eerste is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training niet alleen als tactische maar ook als fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn. Bij Categorie B ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als we voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrappen, dan wordt het risico op bewegingsarmoede groot.

Verantwoord
Altijd voetballen mits dat verantwoord is; samen met de gehele sportsector, willen wij vooral in mogelijkheden blijven denken en tevens het medische advies leidend laten zijn bij de beslissing over de aankomende programma’s. Voor de categorie A is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis competitiewedstrijden in te halen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld, door jullie zelf. In de B-categorie blijft het programma voor de weekenden van 11, 12, 18 en 19 december staan, zodat er in elk geval eenmaal per week lekker kan worden gevoetbald. Ook voor de categorie B geldt dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen worden.

Op bijgaande https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/leden/blijf-voetbalfit pagina hebben we voor jullie wat informatie verzameld over hoe jullie de leden bij de club kunnen blijven binden en ook wat trainingsvoorbeelden. We kunnen ons voorstellen dat de vaste trainers niet allemaal in de mogelijkheid zijn om training te geven. Met de voorbeelden kunnen hopelijk ouders aan de slag, zodat er verantwoord kan worden getraind.

Wij willen bij deze iedereen bedanken voor de flexibiliteit, en uiteraard onze trainers voor de inzet die voortdurend met ons meedenken in de steeds veranderende maatregelen. 
 
Zodra er wijzigingen zijn, dan zullen wij ons uiteraard weer melden,
Hou hiervoor ook onze website www.sportingalmere.nl in de gaten.
 
Bestuur sporting Almere