Belangrijk bericht – Alle jeugdspelers zijn welkom op de trainingsdagen !

Ons bereiken de afgelopen dagen berichten die suggereren dat de jeugd alleen traint met het eigen team, en wanneer de trainer niet beschikbaar is er dus niet getraind wordt. Misschien zijn wij daar in onze berichtgeving niet duidelijk genoeg in geweest en daarom nogmaals; alle jeugd is van harte welkom om te komen trainen op de dagen dat hun leeftijd is ingedeeld. Ook als je eigen trainer er niet is kun je gewoon aansluiten bij een van de andere groepen, het plezier van de kinderen staat centraal en daar willen we zeker in deze lastige tijden met de aanwezige trainers voor zorgen. Een herhaalde oproep dan ook aan alle jeugdleden, schroom niet om te komen trainen als je eigen trainer Lees verder

Toegang tot het complex verbeterd

Na twee dagen trainen bleek toch dat er met name bij het kruisen van vertrekkers en aankomende spelers onnodige drukte ontstond bij het hek. Het handhaven van de anderhalve meter regel werd hierdoor lastig. Wij hadden gehoopt inmiddels dranghekken en afzetlint van de Gemeente te hebben ontvangen, maar helaas laat dat nog even op zich wachten. Gelukkig vonden we Arno van As bereid om vanuit zijn werk de nodige materialen ter beschikken te stellen waardoor wij nu het toegangsverkeer veel beter kunnen verwerken. Ook is een duidelijk bord geplaatst waarop wordt aangegeven waar we verwachten dat mensen naar binnen- en waar ze weer naar buiten horen te gaan. Natuurlijk enorm veel dank aan Arno voor zijn bijdrage.

 … Lees verder

Trainingen 4 en 5 Mei gaan door

Let op: Op 4 Mei kan uiterlijk tot 19.30 uur getraind worden en de teams dienen direct het complex te verlaten in verband met de dodenherdenking. De trainingen van de MO17 en de Jo14-2 en JO14-3 komen hierdoor maandag te vervallen. Op dinsdag 5 Mei zullen de trainingen voor alle teams normaal doorgang vinden.Lees verder

We zijn weer gestart en dat ging uitstekend !

Vandaag was het dan eindelijk zover. Na ruim zes weken van afwezigheid kon de jeugd hun trainingen weer hervatten en daar wel volop gebruik van gemaakt. Alle ouders hielden zich keurig aan de regels en zetten hun kinderen keurig bij het complex af. Daar werden de kinderen door onze toezichthouder of een trainer opgevangen en naar het veld begeleid. Het vertrek liep iets minder gecoördineerd, temeer daar de volgende groep al weer klaar stond om te gaan beginnen. Desalniettemin een prima herstart met enorm veel dank aan de kinderen zelf, de ouders, de trainers, toezichthouders en aanwezige bestuursleden. Paar kleine punten ter kennisname en overweging.

  • De anderhalve meter regel geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, probeer daar hoe
Lees verder