Bestuur en management

Welkom bij Sporting Almere 

Sporting Almere is de jongste voetbalvereniging van Almere ontstaan uit een doorstart van de voormalige clubs FC Omniworld en Almere City amateurs. De oprichters van Sporting Almere vinden dat een vereniging in deze tijd niet alleen kan worden aangestuurd door een bestuur. Er zijn meerdere handen nodig om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en uitvoeren, al helemaal omdat mensen in deze tijd steeds minder kiezen voor een rol als vrijwilliger. De leiding van Sporting Almere is dan ook in handen van het bestuur en een management team. Waar bestuur en management team zich bezig houdt met opstellen van beleid en bewaking van een juiste uitvoering daarvan, zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operationele verantwoordelijkheden en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het management team om uitvoering te geven aan het beleidsplan, toe te zien op een juiste uitvoering van de huishoudelijk reglementen met de statuten als richtlijn. Het management legt verantwoording af aan de leden. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Vergaderingen van het management vinden minimaal eenmaal per maand plaats.

Bestuur en management 

Het bestuur en management van Sporting Almere zijn allen vrijwilligers dus gedurende de week en het weekend beperkt beschikbaar. Indien u contact zoekt met een van de bestuursleden houdt u er dan rekening mee dat het beantwoorden van uw e-mail, tekst, of telefoonbericht enkele dagen kan duren. U kunt natuurlijk ook een voicemail achterlaten, dan belt het betreffende bestuurslid u zo snel mogelijk terug. Voor het overige gelieve de volgende richtlijnen te hanteren wie waarvoor te benaderen. Let op: Voor al uw vragen, opmerkingen, klachten en suggesties met betrekking tot de organisatie en uitvoering van onze activiteiten kunt u kwijt bij onze coördinatoren of de ledenadministratie. Het heeft geen zin om voor dat soort zaken direct een van de bestuursleden te benaderen, zij zullen u namelijk in alle gevallen terug verwijzen naar het daarvoor bestemde loket.

Peter van Eijk – Voorzitter

pvaneijk@kpnmail.nl

0621883187

Rene van Eijbergen – Penningmeester

penningmeester@sportingalmere.nl

0655984690

Edwin Tak – Secretaris

secretaris@sportingalmere.nl

0658822069

Marcel Oost – Voetbalzaken

marceloost0505@gmail.com

 

Rene Tang – Algemene zaken

r.tang@kpnmail.nl

 

Weekend dienst

Bestuur en management zijn op gezette tijden aanwezig op de club, zowel door de weeks als in het weekend. De medewerkers secretariaat maar ook de beheerders, coördinatoren, trainers en leiders zijn tijdens de trainings- en wedstrijddagen het eerste aanspreekpunt voor alle zaken. Tijdens het weekend zijn bestuursleden daarnaast bereikbaar in het geval van calamiteiten op de club waar  vanuit het bestuur een besluit over genomen moet worden. Hieronder treft u het schema aan waas per weekend wordt aangegeven wie dienst heeft en in eerste instantie telefonisch bereikbaar.

Bestuurslid Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend
René van Eijbergen 12-jan 09-feb 09-mrt 06-apr 04-mei 01-jun 29-jun
Edwin Tak 19-jan 16-feb 16-mrt 13-apr 11-mei 08-jun 06-jul
René Tang 26-jan 23-feb 23-mrt 20-apr 18-mei 15-jun 13-jul
Peter van Eijk 02-feb 02-mrt 30-mrt 27-apr 25-mei 22-jun 20-jul

Technische organisatie 

 

 

Coordinatie 

 

Secretariaat 

 

Meidenvoetbal