Bestuur en management

Welkom bij Sporting Almere 

Sporting Almere is de jongste voetbalvereniging van Almere ontstaan uit een doorstart van de voormalige clubs FC Omniworld en Almere City amateurs. De oprichters van Sporting Almere vinden dat een vereniging in deze tijd niet alleen kan worden aangestuurd door een bestuur. Er zijn meerdere handen nodig om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en uitvoeren, al helemaal omdat mensen in deze tijd steeds minder kiezen voor een rol als vrijwilliger. De leiding van Sporting Almere is dan ook in handen van het bestuur en een management team. Waar bestuur en management team zich bezig houdt met opstellen van beleid en bewaking van een juiste uitvoering daarvan, zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operationele verantwoordelijkheden en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het management team om uitvoering te geven aan het beleidsplan, toe te zien op een juiste uitvoering van de huishoudelijk reglementen met de statuten als richtlijn. Het management legt verantwoording af aan de leden. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Vergaderingen van het management vinden minimaal eenmaal per maand plaats.

Organisatie 

Het bestuur en kader van Sporting Almere zijn allen vrijwilligers dus gedurende de week en het weekend beperkt beschikbaar. Indien u contact zoekt met een van de bestuursleden houdt u er dan rekening mee dat het beantwoorden van uw e-mail, tekst, of telefoonbericht enkele dagen kan duren. U kunt natuurlijk ook een voicemail achterlaten, dan belt het betreffende bestuurslid u zo snel mogelijk terug. Voor het overige gelieve de volgende richtlijnen te hanteren wie waarvoor te benaderen. Let op: Voor al uw vragen, opmerkingen, klachten en suggesties met betrekking tot de organisatie en uitvoering van onze activiteiten kunt u kwijt bij onze coördinatoren of de ledenadministratie. Het heeft geen zin om voor dat soort zaken direct een van de bestuursleden te benaderen, zij zullen u namelijk in alle gevallen terug verwijzen naar het daarvoor bestemde loket.

Bestuur    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Rene Tang Voorzitter voorzitter@sportingalmere.nl
Linda Tielemans Voetbal zaken en vice voorzitter lindatielemans@sportingalmere.nl
Edwin Tak Secretaris secretaris@sportingalmere.nl
Tom Kokkeler Commerciele zaken tomkokkeler@sportingalmere.nl
     
Technische zaken    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Algemeen Algemeen tz@sportingalmere.nl
Marcel Grootenboer Coordinatie bovenbouw marcelgrootenboer@sportingalmere.nl
Wesley Elverding Coordinatie onderbouw wesleyelverding@sportingalmere.nl
     
Complexbeheer    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Marco van der Zwan Complexbeheerder beheerder@sportingalmere.nl
     
Ledenadministratie    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Bianca en Jolanda Ledenadministratie ledenadministratie@sportingalmere.nl
     
Financiele administratie    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Peter van Eijk Financiele administratie penningmeester@sportingalmere.nl
     
Gedragscommissie    
     
Naam
Rol Contactinformatie
Gedragscommissie Vertrouwenspersoon gedragscommissie@sportingalmere.nl