Bestuur en management

Welkom bij Sporting Almere 

Bestuur-Sporting-Almere-Tak-secrataris-Baudoin-penningmeester-Van-Eijbergen-Sporting Almere is de jongste voetbalvereniging van Almere ontstaan uit een doorstart van de voormalige clubs FC Omniworld en Almere City amateurs. De oprichters van Sporting Almere vinden dat een vereniging in deze tijd niet alleen kan worden aangestuurd door een bestuur. Er zijn meerdere handen nodig om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en uitvoeren, al helemaal omdat mensen in deze tijd steeds minder kiezen voor een rol als vrijwilliger. De leiding van Sporting Almere is dan ook in handen van het bestuur en een management team. Waar bestuur en management team zich bezig houdt met opstellen van beleid en bewaking van een juiste uitvoering daarvan, zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operationele verantwoordelijkheden en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het management team om uitvoering te geven aan het beleidsplan, toe te zien op een juiste uitvoering van de huishoudelijk reglementen met de statuten als richtlijn. Het management legt verantwoording af aan de leden. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Vergaderingen van het management vinden minimaal eenmaal per maand plaats.

Bestuur en management 

 • Voorzitter
 • Paul Baudoin
 • 0621287897
 • p.baudoin.1@kpnmail.nl
 • Penningmeester
 • Rene van Eijbergen
 • 0655984690
 • penningmeester@sportingalmere.nl
 • Communicatie & Informatie
 • Peter van Eijk
 • 0621883187
 • pvaneijk@kpnmail.nl
 • Technische zaken
 • Ruud Stuurman
 • rudistuurman@gmail.com
 • Jeugdafdeling
 • Rene Tang
 • r.tang@kpnmail.nl


 • Secretaris
 • Edwin Tak
 • 0658822069
 • secretaris@sportingalmere.n


Weekend dienst

Bestuur en management zijn op gezette tijden aanwezig op de club, zowel door de weeks als in het weekend. De verenigingsmanager, de medewerkers secretariaat maar ook de beheerders, coördinatoren, trainers en leiders zijn tijdens de trainings- en wedstrijddagen het eerste aanspreekpunt voor alle zaken. Tijdens het weekend zijn bestuur en management daarnaast bereikbaar in het geval van calamiteiten op de club waar  vanuit het bestuur een besluit over genomen moet worden. Hieronder treft u het schema aan waas per weekend wordt aangegeven wie dienst heeft en in eerste instantie telefonisch bereikbaar.

Bestuurslid Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend
Paul Baudoin 27-okt 08-dec 19-jan 02-mrt 13-apr 25-mei
Rene van Eijbergen 03-nov 15-dec 26-jan 09-mrt 20-apr 01-jun
Edwin Tak 10-nov 22-dec 02-feb 16-mrt 27-apr 08-jun
Rene Tang 17-nov 29-dec 09-feb 23-mrt 04-mei 15-jun
Peter van Eijk 24-nov 05-jan 16-feb 30-mrt 11-mei 22-jun
Ruud Stuurman 01-dec 12-jan 23-feb 06-apr 18-mei 29-jun

Verenigingsmanager 

 

Technische zaken 

 

Coordinatie 

 

Meidenvoetbal