Sporting Almere en Football talent kiezen voor afkoelingsperiode

De keuzes die Sporting Almere deze week moest maken hebben begrijpelijkerwijs tot veel onrust en onduidelijkheid geleid binnen de vereniging. Het bestuur heeft dan ook de afgelopen dagen eerst goed naar alle partijen geluisterd, is met een aantal van hen ook uitvoering in gesprek geweest. Ook heeft een goed gesprek plaats gevonden tussen Voorzitter Peter van Eijk en Rene Koster van Football talent en beiden hebben de intentie uitgesproken om er met elkaar uit te komen. 

Conflict

Het conflict zoals dat tussen partijen is ontstaan zal op zakelijk niveau verder moeten worden besproken en afgehandeld. Onderwijl is het de wens van de leden om de activiteiten binnen de prestatie- en recreatietak zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Peter van Eijk … Lees verder

Sporting Almere hervat trainingen op 4 Maart en stelt Corona commissie in

Zoals u gisteren via onze website zult hebben vernomen heeft het bestuur de samenwerking met Football talent per direct moeten beëindigen. Helaas geldt als gevolg hiervan dat medewerkers van Football talent hun geplande activiteiten dienen op te schorten en zich niet langer op het sportpark mogen begeven. Het bestuur zal wanneer daar aanleiding toe bestaat de leden verder informeren, maar ziet dit vooral als een zakelijk geschil en heeft de verdere afhandeling daarvan inmiddels uit handen gegeven. Veel belangrijker is dat we er nu voor voor gaan zorgen dat de activiteiten weer gaan starten, en na overleg tussen het bestuur en een aantal aan ons verbonden partijen is daarover als volgt besloten.
 
Sporting Almere zal weer terugkeren naar haar basis,
Lees verder

SPORTING ALMERE BREEKT MET FOOTBALL TALENT

In de afgelopen periode zijn door het bestuur van de vereniging Sporting Almere een aantal feiten geconstateerd die het vertrouwen in een goede voortzetting van de samenwerking tussen haar en Football talent ter discussie stellen. Er is herhaaldelijk gepoogd om daarover in gesprek te gaan met Football Talent, helaas is daar steeds negatief en afwijzend op gereageerd. Tegelijkertijd worden instructies met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de activiteiten, de communicatie daarover als ook de financiële afwikkeling volkomen genegeerd.

Het bestuur kan onder die condities niet anders dan de samenwerking met Football talent beëindigen en heeft dit op 28 Februari aangezegd. Football talent en haar medewerkers is daarbij vriendelijk verzocht om lopende en geplande activiteiten uit naam van Sporting Lees verder