Zaterdag 9 Mei – Extra training partijspel voor de jongste jeugd

Omdat de competitie inmiddels is beëindigd en er op zaterdag geen wedstrijden meer worden gespeeld hebben wij gemeend op een aantal zaterdagen een aantal onderlinge partijtjes te spelen met onze jongste jeugd. Zaterdag 9 Mei zullen wij dit voor het eerst organiseren en alle kinderen in de categorie JO8 en JO9 zullen dan van 10.00 – 11.00 gezellig een uurtje onderling partijspel doen. Van 11.30 – 12.30 uur zijn de kinderen van de JO10 categorie aan de beurt. Ook voor deze partijspelletjes geldt dat ouders niet op het complex mogen komen en vriendjes of vriendinnetje van harte welkom zijn. Teams zullen worden samengesteld op basis van het aantal aanwezigen, dus er zal in principe niet met de eigen teams worden Lees verder

Belangrijk bericht – Alle jeugdspelers zijn welkom op de trainingsdagen !

Ons bereiken de afgelopen dagen berichten die suggereren dat de jeugd alleen traint met het eigen team, en wanneer de trainer niet beschikbaar is er dus niet getraind wordt. Misschien zijn wij daar in onze berichtgeving niet duidelijk genoeg in geweest en daarom nogmaals; alle jeugd is van harte welkom om te komen trainen op de dagen dat hun leeftijd is ingedeeld. Ook als je eigen trainer er niet is kun je gewoon aansluiten bij een van de andere groepen, het plezier van de kinderen staat centraal en daar willen we zeker in deze lastige tijden met de aanwezige trainers voor zorgen. Een herhaalde oproep dan ook aan alle jeugdleden, schroom niet om te komen trainen als je eigen trainer Lees verder

Toegang tot het complex verbeterd

Na twee dagen trainen bleek toch dat er met name bij het kruisen van vertrekkers en aankomende spelers onnodige drukte ontstond bij het hek. Het handhaven van de anderhalve meter regel werd hierdoor lastig. Wij hadden gehoopt inmiddels dranghekken en afzetlint van de Gemeente te hebben ontvangen, maar helaas laat dat nog even op zich wachten. Gelukkig vonden we Arno van As bereid om vanuit zijn werk de nodige materialen ter beschikken te stellen waardoor wij nu het toegangsverkeer veel beter kunnen verwerken. Ook is een duidelijk bord geplaatst waarop wordt aangegeven waar we verwachten dat mensen naar binnen- en waar ze weer naar buiten horen te gaan. Natuurlijk enorm veel dank aan Arno voor zijn bijdrage.

 … Lees verder

Trainingen 4 en 5 Mei gaan door

Let op: Op 4 Mei kan uiterlijk tot 19.30 uur getraind worden en de teams dienen direct het complex te verlaten in verband met de dodenherdenking. De trainingen van de MO17 en de Jo14-2 en JO14-3 komen hierdoor maandag te vervallen. Op dinsdag 5 Mei zullen de trainingen voor alle teams normaal doorgang vinden.Lees verder