Contributies

Contributies

Alle leden zullen het basispakket af moeten nemen. Dit betekent dat er een vast bedrag aan contributie betaald moet worden en leden daar een vast aantal activiteiten per week voor ontvangen. Daarnaast zal per gezin (woonachtig op hetzelfde adres) een vrijwilligersbijdrage van Euro 50,- per seizoen moeten worden voldaan. Dit bedrag kan door het lid worden terugverdiend door vrijwilligersdiensten te verrichten. Selectieleden zullen daarnaast een toeslag van Euro 100,- moeten voldoen zodat wij kunnen voorzien in de benodigde begeleiding. De prijzen voor de extra diensten zijn op dit moment nog niet bekend, maar zullen gedurende de komende weken worden vastgesteld en gecommuniceerd.

Basispakket

Aanvullend pakket

 

NB: Tarieven voor de optionele diensten worden begin Juni 2021 bekend gemaakt

Betaling

Sporting Almere maakt sinds het seizoen 2021-2022 gebruik van ZWS Incasso voor het verzenden van de facturen en het incasseren van de contributie. Op deze pagina willen we u verder uitleggen hoe dat in zijn werk gaat, wat we van u verwachten en hoe te handelen bij eventuele vragen. Maar voordat we dat doen is het volgende erg belangrijk om te weten:

Sporting Almere is een voetbalvereniging die alleen kan bestaan als de contributie tijdig en zoals afgesproken wordt voldaan. Het is de belangrijkste bron van inkomsten en nodig om de maandelijkse rekeningen te kunnen blijven doen. Wanneer daar achterstanden in ontstaan dan is het voor ons onmogelijk om aan onze verplichtingen te blijven voldoen, vandaar dan ook dat wij op gebied van contributie genoodzaakt zijn om een streng maar rechtvaardig beleid te voeren.

De contributie is in zijn geheel bij vooruitbetaling verschuldigd en zal door onze partner ZWS-incasso eind Juli van elk kalenderjaar aan de leden worden gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen na dagtekening en pas wanneer betaling door ons is ontvangen kan het lid starten met deelnemen aan de activiteiten. Wanneer betaling niet tijdig plaats vindt dan zullen we het lid uitsluiten van deelname, maar blijft de verplichting tot betalen normaal bestaan.

Voor vragen over de contributie en de betaling daarvan kan alleen rechtstreeks met ZWS worden gecommuniceerd.

Overige punten:

  • Alle leden worden geacht bij inschrijving kennis te hebben genomen van de voorwaarden van lidmaatschap zoals vermeld tijdens de intake en de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van de vereniging. Na inschrijving en ondertekening ontstaat dan ook automatisch de plicht tot betaling van de contributie. Over de hoogte van dat bedrag kan niet met ZWS gecorrespondeerd worden.
  • Mocht u vragen hebben over de inning van de contributie dan kunt u ZWS op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09:00 uur en 17:30 uur op telefoonnummer 036-260 2602. Per e-mail is ZWS bereikbaar op incasso@zwsgroep.nl. Vermeld bij uw betaling en correspondentie graag altijd uw dossiernummer en de naam en geboortedatum van het lid.