Contributies

Contributies

Sporting Almere maakt sinds het seizoen 2020-2021 gebruik van ZWS Incasso voor het verzenden van de facturen en het incasseren van de contributie. Op deze pagina willen we u verder uitleggen hoe dat in zijn werk gaat, wat we van u verwachten en hoe te handelen bij eventuele vragen.

Maar voordat we dat doen is het volgende erg belangrijk om te weten:

Sporting Almere is een voetbalvereniging die alleen kan bestaan als de contributie tijdig en zoals afgesproken wordt voldaan. Het is de belangrijkste bron van inkomsten en nodig om de maandelijkse rekeningen te kunnen blijven doen. Wanneer daar meer dan gemiddeld achterstanden in ontstaan dan is het voor ons onmogelijk om aan onze verplichtingen te blijven voldoen, vandaar dan ook dat wij op gebied van contributie genoodzaakt zijn om een streng maar rechtvaardig beleid te voeren.

Over het algemeen houdt dit in dat u de contributie bij vooruitbetaling dient te voldoen en de verplichting altijd voor minimaal een seizoen aangaat. Mocht u na aanvang van het seizoen het lidmaatschap alsnog willen beëindigen dan blijft u voor het lopende seizoen contributie plichtig. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden en bij hoge uitzondering kan daarvan worden afgeweken, en dan ook alleen na overleg met- en na schriftelijke toestemming verleend door de penningmeester.

Wanneer betalingstermijnen vervallen en geen betaling wordt ontvangen is dat altijd erg vervelend. Voor ons omdat we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen, maar ook voor de kinderen omdat we ze dan op een bepaald moment niet meer mogen laten deelnemen aan de activiteiten. Vooral voor de jongste jeugd is dat altijd een erg pijnlijk verhaal, zeker omdat zij daar niet veel van begrijpen. Voorkom dan ook teleurstellingen en discussie en betaal op tijd.

Recreatieafdeling:

Voor leden van de recreatieafdeling gelden de volgende uitgangspunten:

Nieuwe leden van de recreatieafdeling zullen bij inschrijving een aanbetaling van Euro 65,- moeten voldoen. Deze aanbetaling dient direct te worden gedaan, waarbij de mogelijkheid bestaat tot pinbetaling. Alle leden van de recreatieafdeling zullen vervolgens voor aanvang van het seizoen via ZWS incasso een factuur ontvangen met het (nog) te betalen contributiebedrag voor het betreffende seizoen. Hierbij zal ZWS u vragen om aan te geven of u het bedrag in zijn geheel of in termijnen wilt betalen.

 • Kiest u ervoor om de factuur in zijn geheel te betalen, dan is de vervaltermijn voor betaling 30 dagen na ontvangst op basis van de dagtekening van de factuur. Wanneer uw betaling na 30 dagen niet op onze rekening is bijgeschreven blijft het gehele bedrag direct opeisbaar en kan niet meer worden gekozen voor termijnbetalingen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat het lid direct wordt uitgesloten voor deelname aan activiteiten tot het voltallige bedrag is voldaan.
 • Kiest u ervoor om in termijnen te betalen dan zult u van ZWS een bevestiging ontvangen en in de 4 daaropvolgende maanden een betalingsverzoek. Deze verzoeken tot termijnbetaling dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Wanneer sprake is van twee maanden achterstand zal ZWS u informeren dat het totale bedrag opeisbaar is en kan niet meer worden gekozen voor termijnbetaling. Ook in dat geval bestaat de mogelijkheid dat het lid direct wordt uitgesloten voor deelname aan activiteiten tot het voltallige bedrag wordt voldaan.
 • Kiest u ervoor om niet te reageren, dan zal ZWS er van uit gaan dat het bedrag in zijn geheel gaat betalen en gelden daarbij de uitgangspunten voor betaling van de totale factuur (binnen 30 dagen na dagtekening).

Belangrijk: Op de aankondiging van de betalingen zoals deze aan het begin van elk seizoen door ZWS aan leden van de recreatieafdeling wordt verzonden staat een vervaldatum van 31 December vermeld. Dit betekent dat de gekozen incassotermijn dan ten einde is en niet dat voor de betaling van de totale factuur of de gekozen termijnen kan worden gewacht tot 31 December.

Prestatieafdeling:

Voor leden van de prestatieafdeling gelden de volgende uitgangspunten:

Leden van de prestatieafdeling zullen bij aanvang van het seizoen via ZWS een factuur ontvangen met daarbij het verzoek om aan te geven of u deze in zijn geheel of in termijnen wilt betalen.

Nieuwe leden van de prestatieafdeling zullen bij inschrijving de eerste contributie termijn als aanbetaling moeten voldoen. Deze aanbetaling dient direct te worden gedaan, waarbij de mogelijkheid bestaat tot pinbetaling. Alle leden van de prestatieafdeling zullen vervolgens voor aanvang van het seizoen via ZWS een factuur ontvangen met het (nog) te betalen contributiebedrag voor het betreffende seizoen. Hierbij zal ZWS u vragen om aan te geven of u het bedrag in zijn geheel of in termijnen wilt betalen.

 • Kiest u ervoor om de factuur in zijn geheel te betalen, dan is de vervaltermijn voor betaling 30 dagen na ontvangst op basis van de dagtekening van de factuur. Wanneer uw betaling na 30 dagen niet op onze rekening is bijgeschreven blijft het gehele bedrag direct opeisbaar en kan niet meer worden gekozen voor termijnbetalingen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat het lid direct wordt uitgesloten voor deelname aan activiteiten tot het voltallige bedrag is voldaan.
 • Kiest u ervoor om in termijnen te betalen dan zult u van ZWS een bevestiging ontvangen en in de 10 daaropvolgende maanden een betalingsverzoek. Deze verzoeken tot termijnbetaling dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Wanneer sprake is van twee maanden achterstand zal ZWS u informeren dat het totale bedrag opeisbaar is en kan niet meer worden gekozen voor termijnbetaling. Ook in dat geval bestaat de mogelijkheid dat het lid direct wordt uitgesloten voor deelname aan activiteiten tot het voltallige bedrag wordt voldaan.

Belangrijk: Op de aankondiging van de betalingen zoals deze aan het begin van elk seizoen door ZWS aan leden van de prestatieafdeling wordt verzonden staat een vervaldatum van 31 Mei vermeld. Dit betekent dat de gekozen incassotermijn dan ten einde is en niet dat voor de betaling van de totale factuur of de gekozen termijnen kan worden gewacht tot 31 Mei.

Overige punten:

 • Alle leden worden geacht bij inschrijving kennis te hebben genomen van de voorwaarden van lidmaatschap zoals vermeld tijdens de intake en de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website van de vereniging.
 • Na inschrijving en ondertekening ontstaat dan ook automatisch de plicht tot betaling van de contributie zoals voor de betreffende afdeling en leeftijd vastgesteld. Over de hoogte van dat bedrag kan niet met ZWS gecorrespondeerd worden.
 • Mocht u vragen hebben over de inning van de contributie dan kunt u ZWS op werkdagen telefonisch bereiken tussen 09:00 uur en 17:30 uur op telefoonnummer 036-260 2602. Per e-mail is ZWS bereikbaar op incasso@zwsgroep.nl. Vermeld bij uw betaling en correspondentie graag altijd uw dossiernummer en de naam en geboortedatum van het lid. 

Kortingen:

 • Aan 2e, 3e en 4e leden uit een gezin zullen bij lidmaatschap van de recreatieafdeling, mits zij woonachtig zijn op hetzelfde adres gezinskortingen worden toegepast. De hoogte van deze kortingen wordt per seizoen bepaald en gepubliceerd op de pagina’s van de ledenadministratie.
 • Het bestuur kan per seizoen specifieke kortingen toepassen met als doel om lidmaatschap van afdelingen, leeftijdscategorieën en doelgroepen te stimuleren. Voor het seizoen 2020-2021 is gekozen voor eenmalige kortingen bij toetreding van bestaande leden tot de prestatie afdeling, en extra kortingen in dit kader ter stimulering van meisjes en damesvoetbal.

COVID19:

 • De maatregelen rond de bestrijding van het COVID-19 virus staan overheid en gemeente toe om maatregelen te nemen welke de uitvoering van onze sportactiviteiten kunnen beïnvloeden, dan wel verbieden.
 • Als deze maatregelen ertoe leiden dan trainingen en wedstrijden (deels) niet meer kunnen plaats vinden dan is in principe sprake van overmacht en ontstaat niet automatisch het recht op restitutie.
 • Wanneer Sporting Almere echter aanspraak kan maken op restitutie van haar kosten bij betreffende instanties en deze restitutie uiteindelijk ook wordt toegekend, dan zal zij in overweging nemen of restitutie aan de leden eveneens tot de mogelijkheden behoort.