Corona regels

Richtlijnen ten aanzien van Corona bij de start van het seizoen

Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels gestart, maar er gelden wel een aantal regels die we moeten naleven om het voetballen veilig mogelijk te maken. Hieronder proberen we zo goed mogelijk weer te geven welke dat zijn. Ook geven we dit waar nodig aan op het complex middels borden en posters. Belangrijkste is dat we afstand trachten te houden van 1½ meter in de gebouwen en langs de velden. Wanneer de regels onvoldoende worden nageleefd lopen we het risico dat de kantine en het complex gesloten moet worden, er een fikse boete komt en wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden. De regels gelden voor iedereen van 18 jaar en ouder uitgezonderd personen die in 1 gezin/huishouden wonen. Voor de jeugdteams onder de 18 gelden de regels voor de trainers, ouders en verzorgers bij het team. Indien in een team een speler ouder is dan 18 gelden de regels voor het gehele team.

Sportcomplex

Op het sportcomplex hanteren wij in de buitenlucht  geen strikte beperking op het aantal mensen die daar aanwezig mogen zijn, natuurlijk geldt voor iedereen boven de 18 jaar wel zij  1 ½ meter afstand moet houden als je niet tot 1 gezin/huishouden behoort. In de kleedkamers en overige clubruimten geld ook de 1 ½ meter regel voor personen boven de 18 jaar en is daarnaast sprake van eenrichtingsverkeer, dit om er voor te zorgen dat we elkaar zo min mogelijk hoeven te kruisen. Op het complex is waar mogelijk ook duidelijk aangegeven hoe het eenrichtingsverkeer moet plaats vinden. We gaan er als club van uit dat alle leden, trainers, leiders, ouders en verzorgers maar ook de gastclubs zich strikt aan deze richtlijn houden. 

Kantine

In de kantine mogen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn en uitgangspunt is dat zij zo veel mogelijk doorstromen en niet in de kantine verblijven. Wanneer zij dat wel doen moeten zij allemaal gaan zitten en men mag de tafels en stoelen niet verschuiven. Er zijn ook geen zitplaatsen aan de bar en extra zitplaatsen zijn zo veel mogelijk verwijderd. De ingang is aan de zijkant van het gebouw waar het bord hangt waarop is vermeld “ingang kantine” ( normaal gesproken de nooduitgang ) en de uitgang is aan de middenzijde van de kantine ( normaal gesproken de ingang ). De WC is beperkt bruikbaar hetgeen duidelijk is aangegeven. We gaan er als club van uit dat alle leden, trainers, leiders, ouders en verzorgers maar ook de gastclubs zich ook strikt zullen houden aan de richtlijnen voor gebruik van de kantine.   

Aanmelden en ontvangst teams bij wedstrijden

Bij Sporting dienen alle teams ( bezoekende en Sporting) zich in de Steward ruimte halverwege de kleedruimten te melden. Hier ontvangt men de info en zal de kleedkamer worden geopend wanneer dat nodig is voor, tijdens en na de wedstrijd. Drinken tijdens de rust zal door de beheerder in de kleedruimte worden geplaatst en tijdens het gebruik van de kleedruimten dient zo veel mogelijke de looproute te worden gevolgd. Wij adviseren iedereen die ouder is dan 18 jaar en zich niet noodzakelijkerwijs in de omgeving van de kleedruimten hoeft te bevinden om deze ruimten niet te betreden. Trainers, leiders en scheidsrechters mogen natuurlijk wel in deze ruimten, ouders en verzorgers liever niet. Op deze manier voorkomen we onnodige drukte in de gangen van deze ruimten.

Toeschouwers bij wedstrijden

Toeschouwers bij wedstrijden zijn toegestaan, maar wanneer deze ouder zijn dan 18 jaar dienen zij zich aan de 1 ½ meter regel te houden. Sporting Almere heeft onvoldoende capaciteit aan mensen om permanent toe te zien op naleving van deze regel, en uitvoering valt dan ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende personen. Wanneer nodig bestaat wel de kans dat u door een van onze medewerkers wordt  aangesproken, en in dergelijke gevallen gaan wij er van uit dat u de instructies direct opvolgt. Mocht dat tot problemen leiden dan zullen wij handhaving informeren en de situatie aan hen overdragen. We gaan er op dit punt echter ook van uit dat alle leden, trainers, leiders, ouders en verzorgers maar ook de gastclubs zich strikt aan deze richtlijn houden. 

Update 29 September: Toeschouwers voor drie weken niet welkom bij trainingen en wedstrijden:

In aanvulling op de maatregelen zoals deze vanaf 29 September door de overheid zijn bepaald is verduidelijking gegeven door het ministerie. Belangrijkste aanvulling is dat voor uitwedstrijden geldt dat ouders die vervoer verzorgen als begeleider worden gezien, en dus ook bij de wedstrijd mogen zijn. Een lastig te handhaven regel bij zowel thuis- als uit wedstrijden, en we rekenen erop dat deze regel niet misbruikt zal worden. Wanneer dat vanuit onze club gebeurt zullen we daar in ieder geval streng tegen optreden. Raadpleeg bij uitwedstrijden altijd de website van de club die u gaat bezoeken, het kan zijn dat daar afwijkende maatregelen gelden. Tenslotte vragen we de ouders die vervoer verzorgen naar uitwedstrijden om alleen te komen en niet met partner of andere gezinsleden. Dat is nu juist niet wat met deze maatregel wordt bedoeld en brengt daarnaast gezondheidsrisico’s met zich mee. We rekenen erop dat iedereen hier op een gezonde manier mee kan omgaan en we over drie weken terug kunnen naar een meer flexibel aantal afspraken.

Hieronder zijn de diverse protocollen te lezen zoals deze opgesteld zijn door de KNVB en NOC/NSF en welke als uitgangspunt voor onze clubrichtlijnen gelden. Wanneer er verschillen zijn tussen de protocollen en de richtlijnen zoals hierboven, dan gelden de clubrichtlijnen.