Lidmaatschap

De prestatieafdeling

Sporting Almere is met ingang van het seizoen 2020-2021 een vereniging die bestaat uit een prestatie- en een recreatie afdeling. Binnen de prestatieafdeling wordt een professionele voetbalopleiding verzorgd door onze partner Football Talent BV. Leden van de prestatie afdeling trainen vaker en worden intensiever begeleid. Iedereen kan inschrijven voor-, maar niet iedereen kan deelnemen aan de prestatieafdeling. Er zijn een beperkt aantal plekken per team en afhankelijk van de leeftijd wordt een voorselectie gedaan op basis van capaciteiten. 

Klik hier voor meer informatie over de prestatieafdeling

De recreatieafdeling

Binnen de recreatieafdeling wordt ook opgeleid, maar minder vaak en minder intensief getraind als bij de prestatieafdeling. De leiding over het voetballende deel van deze afdeling ligt eveneens bij onze partner Football talent die trainers en spelers een aangepast trainingsprogramma zal gaan aanbieden. Vanzelfsprekend kan iedereen inschrijven voor de recreatieafdeling en zal niet vooraf worden geselecteerd. Wel is het zo dat deelname aan wedstrijden pas kan plaats vinden als een team volledig is, zolang dat niet het geval is bestaat de kans dat u op een wachtlijst komt.

Klik hier voor meer informatie over de recreatieafdeling.

Inschrijven:

Inschrijven kan door het invullen van het digitale formulier hieronder. Vul daarbij alle velden zo volledig mogelijk in vergeet niet om duidelijk aan te geven of je voor de prestatie- of de recreatie afdeling inschrijft en druk daarna op inschrijving bevestigen. Je inschrijving wordt dan doorgestuurd naar de ledenadministratie en je ontvangt een kopie in je mail ter bevestiging. De ledenadministratie zal dan alle informatie controleren en je uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek zal je een legitimatiebewijs moeten tonen, een bankrekeningnummer moeten overleggen en dien je uiteindelijk de inschrijving te ondertekenen om deze definitief te maken. Leden van de prestatieafdeling dienen bij inschrijving de eerste termijn direct te voldoen, leden van de recreatieafdeling dienen Euro 15,- aan administratiekosten en Euro 35,- als vrijwilligersbijdrage te voldoen tijdens de intake.

Opzeggen:

Het lidmaatschap voor zowel de prestatie- als de recreatieafdeling dient schriftelijk voor 1 Juni van elk seizoen te worden beëindigd. Dit kan door middel van een e-mail naar de ledenadministratie. Indien voor 1 Juni geen schriftelijke opzegging door ons is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch met het opvolgende seizoen verlengd en bent u verplicht tot betaling. Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan.

Overschrijvingen:

Is er sprake van een lidmaatschap bij een andere voetbalvereniging in de voorgaande 3 seizoenen dan dient er een overschrijving plaats te vinden van de oude naar de nieuwe vereniging. Wij zullen deze overschrijving bij de KNVB digitaal aanvragen, en wanneer geen bijzonderheden gelden zal deze ook normaal gesproken worden gehonoreerd. Let op: wanneer het overschrijdingsverzoek niet gehonoreerd wordt dan dient het lid dit zelf verder af te stemmen met de oude vereniging. Tot die tijd kan niet worden deelgenomen aan wedstrijden.

Wijzigingen:

Alle persoonlijke wijzigingen die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de deelname aan trainingen en wedstrijden maar ook aangaande contributie betalingen dient u terstond te melden bij de ledenadministratie. Wijzigingen  adres, telefoon of email adressen kunt u via de mail sturen naar ledenadministratie@sportingalmere.nl en dan zullen wij deze direct verwerken. Sporting Almere acht zich niet verantwoordelijk voor enig nadeel dat u als lid ondervindt wanneer u deze gegevens niet (tijdig) meldt.

Betalingen:

Betaling van contributie voor zowel de prestatie als de recreatie afdeling vinden plaats via zogenaamde zakelijke tikkies. Dit betekent dat u per periode een betaalverzoek zult ontvangen op uw telefoon en deze direct via Internet bankieren dient over te maken. Natuurlijk kunt u dit soort berichten een keer missen, maar wanneer dat bij herhaling gebeurt zullen wij contact met u opnemen om dit verder met u te bespreken. 

Ledenadministratie:

De Ledenadministratie wordt verzorgd door Jolanda Tang en Bianca Broekhoff. Op woensdag tussen 19.00 – 20.30 uur zijn zij aanwezig op de club of bereikbaar op het mobiele nummer 0634100566. Indien u vragen heeft kunt u deze vanaf heden stellen per e-mail via ledenadministratie@sportingalmere.nl, via WhatsApp óf persoonlijk op bovengenoemde dagen en tijden. Indien u zich wenst in te schrijven als nieuw lid van Sporting Almere dan altijd eerst het inschrijfformulier hieronder invullen, vervolgens krijgt u per e-mail een bevestiging én een uitnodiging om langs te komen bij de ledenadministratie.

Inschrijven nieuwe leden: