Lidmaatschap

Ledenadministratie:

De Ledenadministratie bij Sporting Almere wordt gevoerd door Jolanda Tang en Bianca Broekhoff. Op woensdag en donderdag tussen 18.45 en 20.00 uur zijn zij aanwezig op de club of bereikbaar op het mobiele nummer 0634100566. Indien u vragen heeft kunt u deze vanaf heden dus stellen per e-mail via ledenadministratie@sportingalmere.nl, via WhatsApp óf persoonlijk op bovengenoemde dagen en tijden.

Indien u zich wenst in te schrijven als nieuw lid van Sporting Almere dan ALTIJD eerst het inschrijfformulier hieronder invullen, vervolgens krijgt u per e-mail een bevestiging én een uitnodiging om langs te komen bij de ledenadministratie. Mocht er een wachtlijst zijn, houden wij u ook hiervan op de hoogte. Houd u er rekening mee dat onze berichten ook in de SPAM terecht kunnen komen.

Aanmelden:

Aanmelden kan alleen via onze website middels onderstaand formulier. Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per lid. Leden onder de 18 jaar dienen door een ouder/voogd aangemeld te worden. Identificatie van een lid is verplicht. Na invulling van het inschrijfformulier krijgt u een binnen 1 week een e-mail waarin de procedure rondom de inschrijving wordt toegelicht. Voor de definitieve inschrijving wordt u dan persoonlijk uitgenodigd. Houdt u er rekening mee dat bij de definitieve inschrijving zowel de contributie alsmede het inschrijfgeld direct moeten worden voldaan. De exacte bedragen van de contributie, vindt u onder het kopje contributie.

Inschrijven nieuwe leden:

Contributie

Sporting Almere wil laagdrempelig zijn en een plek bieden voor iedereen. Aan leden zal dan ook een contributiebedrag worden doorberekend dat concurrerend is met de contributie van andere voetbalverenigingen binnen de regio.  De hoogte van de contributie wordt bepaald door de kosten welke de vereniging moet maken voor de huur van het complex en de organisatie van de betreffende voetbalactiviteiten. Spelers van selectieteams zullen vaker trainen en derhalve een toeslag betalen. Leden van de vereniging trainen allen tweemaal per week. Alle teams spelen op de zaterdag of zondag een wedstrijd. Het eerste & tweede senioren elftal alsmede de jeugd selectie teams trainen drie maal per week. Senioren en jeugd nemen deel aan de competitie van de KNVB, Mini pupillen spelen onderlinge competitie. Daarnaast wordt deelgenomen aan een aantal te organiseren toernooien. Nieuwe leden dienen de contributie bij inschrijving volledig te voldoen.  Het bankrekeningnummer van Sporting Almere is:   NL94ABNA0509976077 De BIC code is ABNANL2A

KORTINGEN

 
•   2e spelend lid ( op hetzelfde adres ) 25% korting op het jongste lid  
•   3 spelende leden ( op hetzelfde adres ) jongste lid 40% korting, 2e lid 25% korting
•   4 spelende leden ( op hetzelfde adres ) jongste lid contributie vrij, 3e lid 40% korting, 2e lid 25% korting

 

Meldt u zich gedurende een seizoen aan dan zal Sporting Almere u conform onderstaand schema de contributie door belasten:

•   Aanmelding t/m en september: 100% van de contributie  
•   Tussen oktober & november: 65% van de totale jaarcontributie
•   Tussen december & januari: 50% van de totale jaarcontributie
•   Februari: 35% van de totale jaarcontributie
•   Inschrijvingen vanaf maart en later: lidmaatschap zal ingaan op 1 juli (van het volgende seizoen). Dit is m.u.v. Mini pupillen; zij kunnen zich het gehele seizoen inschrijven.
Vanaf het seizoen 2015/2016 dienen ouders/verzorgers per spelend lid een vrijwilligersbijdrage te betalen van € 32,50 per seizoen.
             

Kleding:

Nieuwe leden worden geacht voor aanvang van het speelseizoen een tenue aan te schaffen. De prijzen van het pakket treft u hieronder. Het pakket bestaat uit een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek (kort), wedstrijdsokken, een trainingsbal en een trainingspak. Het pakket hoeft in principe slechts eenmalig te worden aangeschaft, maar de kleding zal uiteraard wel vervangen moeten worden indien deze niet goed passend- of zwaar beschadigd is. De kleding kan gedurende het hele seizoen worden gekocht bij Sportpaleis/Sport2000 in Almere stad.

Veldspelers   Junior maten Senior maten
    XXS/XS/116 tm 164 S t/m XXL 3 t/m 14
       
Wedstrijdshirt   € 25,00 € 30,00
Wedstrijdshort   € 16,00 € 20,00
Wedstrijdkous   € 10,00 € 10,00
Trainingspak sr     € 70,00
Trainingspak jr   € 65,00  
Derby star bal   € 25,00 € 25,00
       
Totaal   € 158,50 € 179
       
       
Keepers      
    Junior maten Senior maten
    XXS/XS/116 tm 164 S t/m XXL 3 t/m 14
       
Wedstrijdshirt   € 30,00  
Wedstrijdshirt     € 65,00
Wedstrijdshort   € 25,00 € 28,00
Wedstrijdkous   € 10,00 € 10,00
Trainingspak sr     € 70,00
Trainingspak jr   € 65,00  
       
Totaal   € 149,50

 

€ 189,00

 

Mini,s pakketprijs: € 90,00

Rugnummers en namen:

Teams uitkomend in de categorie A van de competitie dragen een rugnummer op het wedstrijdshirt. Teams uitkomend in categorie B is het niet toegestaan om op het wedstrijdshirt een rugnummer te dragen. Het is daarnaast geen enkele speler toegestaan om na aanschaf van het wedstrijdtenue namen van spelers of andere sponsor uitlatingen op het wedstrijdshirt of andere onderdelen van de kleding aan te brengen.

Uit tenues:

Alle teams zijn verplicht tijdens uitwedstrijden het rode tenue te dragen ( rood shirt – rode broek – rode kousen ). Wanneer de scheidsrechter vindt dat sprake is van conflicterende kleurstelling dan is het thuisspelend team verplicht om er voor te zorgen dat de kleur van het shirt wordt aangepast. Dit kan alleen door het dragen van het witte inloopshirt en wanneer niet beschikbaar door het dragen van hesjes. Deze hesjes zijn beschikbaar bij de beheerder op het sportcomplex.

Trainingskleding:

Trainingskleding vormt geen onderdeel van het verplichte kledingpakket. Het verdient echter de voorkeur dat leden zo veel mogelijk uniform gaan, ook tijdens de training. Dat kan onder meer door het dragen van het trainingspak, maar ook door bij de aanschaf van kleding zelf rekening te houden met de juiste kleurstelling. Kleding aangeschaft bij de clubleverancier ( zie de link hieronder ) voorziet in deze kleurstelling en is voorzien van het logo van de club en sponsor uitingen. Op elders aangeschafte kleding mogen deze uitingen niet zelf worden aangebracht.

Teamsponsoring:

Na overleg met bestuur en management is het toegestaan om een team te sponsoren en zakelijk- of persoonlijk bij te dragen in de aanschaf van kleding. Deze kleding dient echter altijd te voldoen aan de voorschriften van de club als het gaat om rugnummers, namen en kleurstelling ( rood shirt – rode broek – rode sokken ). Vanzelfsprekend is het wel toegestaan om bij zakelijke sponsoring een uiting van het bedrijf of de instelling op het wedstrijdshirt te plaatsen. Kleding verschaft via teamsponsoring is extra, voor leden van dergelijke teams blijft aanschaf van het standaardpakket verplicht.

Uitzonderingen:

Alleen de zondag selectie maakt gebruik van wedstrijd kleding die in bruikleen door de club wordt verschaft. Zij spelen thuis in een rood shirt, rode broek en rode sokken en uit in een blauw shirt, blauwe broek en blauwe sokken. De zondag selectie komt uit in categorie A en draagt op zowel thuis- als uit shirt een rugnummer dat voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Alle andere uitzonderingen met betrekking tot kleding dienen te worden gemeld aan- en geaccordeerd door het Bestuur en Management.

Clubleverancier: Alle verplichte en optionele kledingstukken kunnen online worden besteld via de  webshop. van de clubleverancier Sportpaleis/Sport 2000.

http://www.sportpaleis.nl/verenigingen/sporting-almere/

Opzeggen:

Het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 Juni beëindigd te worden. Dit kan door middel van een e-mail naar penningmeester@sportingalmere.nl Indien voor 1 Juni geen schriftelijke opzegging door ons is ontvangen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en daardoor ook de contributieplicht voor het volgend seizoen. Bij opzegging gedurende het speelseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan.

Overschrijvingen:

Is er sprake van een lidmaatschap bij een andere voetbalvereniging in de voorgaande 3 seizoenen dan dient er een overschrijving plaats te vinden van de oude naar de nieuwe vereniging. Het overschrijvingsformulier krijgt u van ons na uw aanmelding. Het formulier moet u volledig invullen en laten invullen door de vorige vereniging en deze samen met de spelerspas ( indien van toepassing ) en het inschrijfformulier inleveren op een van de inschrijfavonden.

Overschrijvingen dienen voor 1 Juni bij ons te zijn ingeleverd. Voor overschrijvingen van Sporting naar een andere vereniging moet een overschrijvingsformulier door Sporting worden ingevuld. Dit formulier kunt u krijgen bij de toekomstige voetbalvereniging. Tevens dient u een afspraak te maken met de penningmeester van onze club, de heer R. van Eijbergen.

U doet dit door een e-mail te sturen naar penningmeester@sportingalmere.nl Als blijkt dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan wordt het door ons ingevulde en ondertekende formulier, alsmede de spelerspas ( indien van toepassing ) mee gegeven.

Wijzigingen:

Alle wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie, zoals wijzigingen van adres, telefoon of email adressen kunt u via de mail sturen naar ledenadministratie@sportingalmere.nl

Vrijwilligersbijdrage:

Begin April is in de ALV besloten om met ingang van het seizoen 2015-2016 een extra bijdrage van Euro 32,50 per seizoen aan de leden door te berekenen om te kunnen voorzien in een aantal elementaire voorzieningen binnen de club. Het gaat vooral om gediplomeerde wedstrijdleiding en trainers, eerste hulp bij ongevallen, terrein en kleedkamerbeheer, opvang van bezoekers, orde en andere veiligheidsaspecten.

Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en dat maakt het steeds moeilijker om de activiteiten op een professionele, maar vooral ook veilige wijze plaats te kunnen laten vinden. De bijdrage kan worden terugverdiend als leden zich een aantal maal per jaar actief inzetten voor de club en het beleid is er op gericht dat het aantal vrijwilligers in de komende jaren toeneemt en de bijdrage daar op kan worden afgestemd.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@sportingalmere.nl

Klik hier voor meer informatie over het Jeugdsportfonds Almere