Peter van Eijk doet stap terug als bestuurder

Peter van EijkPeter van Eijk doet een stap terug als bestuurder bij Sporting Almere, dit in verband met toenemende drukte op zijn werk. Van Eijk noemt zijn beslissing jammer, maar noodzakelijk. De club heeft een moeilijk seizoen achter de rug als gevolg van de crisis, en het heeft erg veel tijd en inspanning gekost om de problemen te overwinnen. “Nu dat is gelukt wordt het tijd om me weer op het zakelijke deel te richten en het besturen van de club aan anderen over te laten” aldus van Eijk.  Officieel zal van Eijk na de jaarvergadering van 20 September zijn taak neerleggen en zolang nodig daarna op interim basis een aantal taken gaan overdragen. “Er is nog best wat resterend werk
Lees verder

In herinnering – Contributies seizoen 2021-2022

Langs deze weg willen we u opnieuw helpen herinneren aan de contributie betalingen voor het nieuwe seizoen. In de week van 20 Juli hebben alle leden de factuur ontvangen, een aantal leden heeft inmiddels betaald maar ook een aantal helaas nog niet. Zonder betaling van de contributies kan het lid niet aan de activiteiten deelnemen dus voorkom teleurstelling en betaal nog vandaag !
 
Conform de voorwaarden van lidmaatschap is de contributie in zijn geheel en bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt deze door onze partner ZWS geïncasseerd.  De betalingstermijn voor de factuur bedraagt 14 dagen na dagtekening en leden kunnen pas aan de activiteiten deelnemen als de contributie volgens afspraak is voldaan.
 
Mocht u na ontvangst van de factuur vragen hebben
Lees verder