Voortgang samenwerking Football talent

In aanvulling op onze eerdere berichtgeving waarin gemeld dat Sporting en Football talent de samenwerking vanaf volgend seizoen zullen beëindigen, is door Football Talent verzocht om nog een laatste poging te doen en dit besluit te heroverwegen. Volgende week zal dan ook een gesprek plaats vinden tussen de vereniging en Rene Koster waarin de mogelijkheden zullen worden besproken en aansluitend zullen wij hier via de gebruikelijke kanalen verder over informeren. Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief kunt u uw vragen over dit onderwerp richten aan info@sportingalmere.nl waarna wij deze zo goed mogelijk zullen beantwoorden. Sporting Almere – Peter Van Eijk – Football talent – Rene Koster.… Lees verder

RECTIFICATIE OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN TRAINERS

Eind Januari is een geschil ontstaan tussen Football talent en Sporting Almere. Tot zover ons bekend hebben een aantal trainers zich gedurende het seizoen ook zakelijk verbonden aan Football talent. Op basis van die informatie was het bestuur helaas genoodzaakt deze trainers te verzoeken hun werkzaamheden op te schorten. Enkele dagen na dit besluit bleek die informatie onjuist te zijn, en is direct besloten de trainers hun taak weer te laten hervatten. Het bestuur wenst te benadrukken dat dit de enige reden is geweest voor ons besluit en dat dit er niet op gericht was om schade toe te brengen op persoonlijke titel. Daarnaast hebben wij niets aan te merken op de manier waarop zij hun werk verrichten als trainer … Lees verder

Sporting Almere en Football talent maken seizoen samen af

René Koster en Peter van Eijk hebben het tussen hen gerezen conflict uitgesproken en er zijn goede afspraken gemaakt over de afronding van dit seizoen. Beide programma’s zullen tot eind Juni normaal doorgang blijven vinden, een en ander met in achtneming van de Corona maatregelen. Voor volgend seizoen hebben partijen echter in goed overleg besloten om de samenwerking niet verder voort te willen zetten, de ideeën over de inrichting en uitvoering van het voetbalprogramma lopen daarvoor te veel uiteen. Sporting Almere zal nu met de herstelcommissie bespreken hoe het voetbalprogramma er vanaf volgend seizoen uit moet gaan zien en hoe zij dit wil gaan faciliteren. Verwachting is dat zij daar eind April meer duidelijkheid over heeft en de leden dan Lees verder