FORGOT YOUR DETAILS?

Bestuur en organisatie

Sporting Almere, een club met een duidelijke visie, missie en doelstellingen ! 

Bestuur-Sporting-Almere-Tak-secrataris-Baudoin-penningmeester-Van-Eijbergen-Sporting Almere is de jongste voetbalvereniging van Almere ontstaan uit een doorstart van de voormalige clubs FC Omniworld en Almere City amateurs. De oprichters van Sporting Almere vinden dat een vereniging in deze tijd niet alleen kan worden aangestuurd door een bestuur. Er zijn meerdere handen nodig om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en uitvoeren, al helemaal omdat mensen in deze tijd steeds minder kiezen voor een rol als vrijwilliger. De leiding van Sporting Almere is dan ook in handen van het bestuur en een management team. Waar bestuur en management team zich bezig houdt met opstellen van beleid en bewaking van een juiste uitvoering daarvan, zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operationele verantwoordelijkheden en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het management team om uitvoering te geven aan het beleidsplan, toe te zien op een juiste uitvoering van de huishoudelijk reglementen met de statuten als richtlijn. Het management legt verantwoording af aan de leden. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Vergaderingen van het management vinden minimaal eenmaal per maand plaats.

Bestuur en management

 • Voorzitter
 • Paul Baudoin
 • 0621287897
 • p.baudoin.1@kpnmail.nl
 • Penningmeester
 • Rene van Eijbergen
 • 0655984690
 • penningmeester@sportingalmere.nl
 • Secretaris
 • Edwin Tak
 • 0658822069
 • secretaris@sportingalmere.nl
 • Communicatie & Informatie
 • Peter van Eijk
 • 0621883187
 • pvaneijk@kpnmail.nl
 • Technische zaken
 • Ruud Stuurman
 • rudistuurman@gmail.com
 • Jeugdafdeling
 • Rene Tang
 • r.tang@kpnmail.nl
TOP